Van twaalf tot achttien — Jrg. 2009 (november 2009) Nr. 9

Thema: NU IK NOG!

10 De leraar maakt het verschil
THEMA
Albert de Geus
Het leraarsvak moet meer body krijgen. Dit betekent meer dan een hoger salaris en minder lesuren. Als de school en de leraar ook werk maken van variatie, zal het leraarsvak blijvend boeien.

12 Functiemix doet recht aan goede docent

THEMA
Harry van Alphen
Oordelen over wie een LC of LD schaal verdient, is vaak niet makkelijk. Het Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem start in oktober met de eerste promotiecyclus naar hoger gelegen functie.

1
4 Leertraject van LB naar LC
THEMA
RenŽ Leverink
Stichting Carmelcollege ontwerpt samen met SLO een leertraject lesstofspecialist voor LB’ers die door willen naar LC.

17 En nu jij! Manager en professional samen in balans
THEMA
John Kuijpers, Tom Boves

Kan er een gelukkig huwelijk ontstaan tussen chaos en orde? Een idee om snel toe te passen binnen werkrelaties op school.

20 Beoordelingsgesprekken in het onderwijs
THEMA
Alice de Groot, Gerda Nobel
De invoering van beoordelingsgesprekken roept veel reacties op die samenhangen met de cultuur van een school. Een goede voorbereiding kan negatieve reacties voorkomen en nieuwe kansen bieden.

22 Free the monkey

THEMA
Marcel Groeneweg
Neem geen aapjes van anderen aan!

26 Collegiale coaching en de kracht van ‘samen’

THEMA
Koos Pluymert
Het docentenvak wordt nog in relatief isolement uitgevoerd. Dat is jammer, want ‘van elkaar leren’ is een nog krachtiger instrument.

34 Scholen in beweging: vernieuwing in de praktijk

THEMA
Linda Odenthal
We stopten vaak veel tijd en energie in een idee dat al eerder in het traject door anderen was uitgeprobeerd end at niet bleek te werken.

36 Ik en het leerklimaat

THEMA
Rein Westrik
In het huidige onderwijs wordt het steeds belangrijker dat je inter-persoonlijk en pedagogisch competent bent om leerlingen en hun ouders voldoende te interesseren en inspireren.

56 Systemisch werken vanuit het lege midden

THEMA
Bibi Schreuder, Anton de Kroon
Een levenswijze om je ‘ik’ te redden.

EN VERDER

28 Kwaliteit open leermiddelen
Johan Gademan
In een tijd van bonusgraaiers en zakkenvullers hangt kwaliteit aan de galg. Hoe staat het dan met de kwaliteit van Open leermiddelen die per definitie gratis zijn?

31 Mailetiquette

Anke Visser
Steeds meer contact met leerlingen verloopt online, maar pas op voor frivoliteiten.

32 Van 1000 lesuren terug naar 400

Wynand Wijnen, Jos Zuylen
Prof. dr. Henk Schmidt, rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam, geeft een verrassend advies.

40 Tien jaar vmbo

Frank Studulski, RenŽe van Schoonhoven
Ruim 600.000 leerlingen maakten er al kennis mee. Smaakt(e) het?

43 Nieuwe hulp bij profielwerkstukken

Myrthe Swaak
Twente schiet dit schooljaar te hulp met een onderzoeksvragengenarator.

46 De illusies van het mentorgesprek

Susan Eggels
Echt contact maken met je mentorleerling kost moeite.

52 Scholieren onderzoeken klimaatvernandering

Anne de Klerk
Door het verzamelen van data helpen leerlingen wetenschappers met hun onderzoek.

54 Succes van het mavo

Sander van Veldhuizen
Mavo op weg terug van nooit weggeweest. Uitval in vervolgtrajecten onverminderd groot.

VASTE RUBRIEKEN

6 Berichten

7 Jetses
CARTOON

8
Werkdruk
Column

Allert de Geus

9 Mag ik ook naar de universitijt?
Column
Ben van der Hilst

10 Onderwijsratio

31 Hallo, daar zijn we weer
COLUMN
Anita Schuiling

42 KIOSC

44 Tumult

45 SPELenderWIJS

46 Mentoraat

49 Leren van de “leerlingroddel”
COLUMN
Wim Bos

51 Verschenen

58 Agenda

58 Ouders van nu
COLUMN
Michel Pijpers