Van twaalf tot achttien — Jrg. 2009 (mei 2009) Nr. 5

Thema: EDUCATIES

12 Obesitas en hypotenusa?

THEMA
RenŽ Leverink
Of het nu gaat om vervetting of om veiligheid in het verkeer, voor elk maatschappelijk probleem heeft het onderwijs het juiste medicijn. Hoe voorkom je dat je curriculum een potpourri wordt.


14 Actief burgerschap vormgeven? Yes, we can…
THEMA
Mieke Vollenhoven
Spreek je jongeren op de juiste manier aan dan willen ze zich wel degelijk inzetten voor de samenleving.

18 Valkuilen en springplanken
THEMA
RenŽ Leverink

Laat leerlingen vragen beantwoorden over democratisch handelen, maatschappelijk verantwoord handelen, omgaan met conflicten en omgaan met verschillen. Op die manier krijg je inzicht in de maatschappelijke signatuur van je school en kun je gerichter activiteiten ontplooien voor burgerschapsvorming.

22 Samenwerking, een kleurrijke uitdaging?!
THEMA
Kennedy Tielman
Uit ons onderzoek blijkt dat het multiculturele aspect wel degelijk een rol speelt bij het samenwerkend leren. De onderbuik bevestigd. Maar wat doe je dan?

24 Medicijnen maken in de klas
THEMA
RenŽ Leverink

Gelukkig openen steeds meer bedrijven en scholen de deuren voor elkaar zodat scholieren zich een beeld kunnen vormen van btatechnische praktijk in directe samenwerking met bedrijven.

26 Gesluierde homoseksualiteit
THEMA
Anke Visser
“Omdat ik niet van liegen houd, heb ik mijn moeder verteld dat ik niet op mannen val, dat ik zelfs al een relatie met een meisje had. Ze begon te huilen en heeft twee dagen niet tegen mij gepraat…”

28 Omgangsvormen op school
THEMA
Veronica Weusten
Heldere omgangsvormen bieden houvast.


38 Veiligheid op de kalender
THEMA
Mieke Vollenhoven, Sander van Veldhuizen
Veiligheidsbeleid en een veilig schoolklimaat krijgen nog onvoldoende aandacht. De veiligheidkalender biedt uitkomst.


52 Vakoverstijgende onderwijsprojecten over de maatschappij en de wereld
THEMA
DesirŽ Dekker
Gamen met maatschappelijke problemen als onderwerp

EN VERDER

31 Democurricula
Wynand Wylen, Jos Zuylen
Nu de inhoudsopgave van een boek niet langer maatstafgevend is voor het jaarprogramma, is aandacht voor het curriculum noodzakelijk. Jos Zuylen tovert vier smaken voor.

35 Mission 9
Albert Heemeijer, Rika Schut
Mission 9 is een fraai ge•llustreerd sciencefictionverhaal maar gaat in principe over het kernkwadrant¨ en kernkwaliteiten model van Daniel Ofman. Een handvat om aan kwaliteit te werken.

40 Leraar 24
Gofor Productions
Een online platform voor en door leraren, waar gratis informatie over een veelvoud aan onderwijsthema’s te vinden is.

42 Tijd voor een goed toegerust mentoraat
Wim Bos
Werken met de ‘Schijf van acht’.


45 Psychopathologie in school
Ard Nieuwenbroek
Beter voorkomen dan genezen.

46 Wat motiveert de mentor?

Rien Westrik
Een gezamenlijke en gestructureerde aanpak van problemen met leerlingen motiveert.


48 Educaties
De Redactie
21 educatieve organisaties stellen zich voor


54 Verhalen verbinden mensen
Aad van der Harst
De waarde van het vertellen van een verhaal in het onderwijs.

VASTE RUBRIEKEN

6 Berichten

7 Jetses
CARTOON

10
Bewegen
Column

Allert de Geus

11 BIO-logie
Column
Ben van der Hilst

17 Niet te peilen
COLUMN
Anita Schuiling


22 Onderwijsradio
www.onderwijsradio.nl


30 Tumult
De sfeerversterker van Cors van den Berg. Verdedig je standpunt!


56 Op Orde
No‘l Servaes
– Villamanagers zonder CAO
– Werkdruk en salaris


57 Verschenen
– Taalbox Be•nvloeden
– Leren van Innoveren
– Energie voor elke mentor
– Vanden Berg stort in!!
– Zo werkt het
– Orde en sfeer op school


58 Nieuwe collega’s


59 Onderzoek cruciaal voor innoverende school
Kiosc
Kennis Innovantie en Onderzoekscentrum


60 SPELenderWIJS


62 Agenda


62 Pistrong: a smaal cotton-wool
COLUMN
Marcel Groeneweg


63 Servicepagina