Van twaalf tot achttien — Jrg. 2009 (januari 2009) Nr. 1

Thema: PROFESSIONALISERING

12 Zelf leermiddelen ontwerpen: zegen of vloek
THEMA
Tiddo Ekens

14 Gratis leermiddelen evidence-based broddelwerk
THEMA
Carla Desain

Onderzoek van de GEU, Van twaalf tot achttien en DUO Market Research toont aan dat ouders noch onderwijs baat hebben bij gratis leermiddelen.

17 Een team is meer dan de som der delen
THEMA
Annelies Boutellier
Een goed team heeft sterke troeven in handen om te onderhandelen over voorwaarden, doelen, middelen en manieren van werken.

20 Wie wordt er beter van een lerarenregister
THEMA
Pieter Vroegop

De aanbeveling voor een lerarenregister is al jaren geleden gedaan. Wordt het niet tijd het voorstel om te zetten in concreet beleid? Kost het noodzakelijk daarmee samenhangend aanbod aan scholing soms teveel geld?

22 Professionele ontwikkeling van leraren: juist ook tijdens het werk
THEMA
Piety Runhaar, Evelien Loeffen
‘Het onderwijs is zo goed als de leraar voor de klas’, zo sprak de koningin in haar troonrede dit jaar. Voor goed onderwijs is meer nodig dan alleen maar goede lokalen en materialen. Het is de leraar die een cruciale rol speelt in het leerproces. Maar hoe leren leraren en welke wijze van leren is effectief?

26 Professionaliseren liefst uit eigen wil
THEMA
Carina de Leeuw, Janneke Eising
Een leven lang leren. Dat geldt niet in het minst voor docenten. Uit honderden gesprekken met docenten blijkt dat zij hun leervraag kennen. Ze weten ook welke didactische aanpak bij hun eigen leerproces past. Nu nog het geld en de tijd.


28 Uw mening graag!
THEMA
Jacqueline Kerkhoffs
Moet er een herontwerp vmbo komen? Weet u hoe dat vmbo er dan moet uitzien? Uw mening telt


30 Het curriculum
THEMA
Wynand Wijnen, Jos Zuylen
Leren doe je niet alleen op school. Naar wat leerlingen allemaal al kennen en kunnen gaat school niet op zoek. Toch is het belangrijk zicht te hebben op alle kennis en vaardigheden die de individuele leerling in huis heeft, opdat er geen talent verloren gaat. Er is behoefte aan een goede structuur waarin competenties, die onafhankelijk van het onderwijs verworven


30 Leerlingen maken onderwijs in Woerden
THEMA
Jos Zuylen
‘In een curriculum komt tot uiting wat de mens- en maatschappijvisie is van de mensen die op de school werken, de onderwijskundige conceptkeuze van de school, de opvatting over leren van mensen. Een curriculum is iets anders dan een leerboek. ‘Professionaliteit is rechtevenredig met de wijze waarop docenten is staat zijn het curriculum te ontwerpen, te borgen, te evalueren, te herontwerpen.


38 Van hype naar halszaak
THEMA
Arja Veerman
De kracht van digitaal leren ligt in het activeren van leerlingen door het aanbieden van authentieke, contextrijke en multimediale opdrachten. Zeker, en wat moet ik nu als docent?


49 Masters in Educatie voor topdocenten
THEMA
Alle van Steenis
Hoe blijven goede vakdocenten behouden voor het onderwijs? Met de masteropleidingen van het NiME hebben schoolleiders een manier om excellent leraarschap te erkennen en te belonen.

EN VERDER

32 Het verschil tussen goed en kwaad
Gofor Productions
De nieuwe site, www.medialessen.nl, helpt leraren hun leerlingen ‘mediawijs’ te maken.

34 Vmbo-ers met ruggengraat
Carla Desain
Vier jaar ervaring met ‘vmbo intersectoraal’ op de Jenaplan-afdeling (afdeling Boxmeer) van de Scholengemeenschap Stevensbeek. De winst.

42 Zorgleerlingen hebben meer structuur nodig
Frank van den Nieuwenhof
Hoe kunnen we in onze dagelijkse praktijk beter omgaan met leerlingen die kampen met ontwikkelingsstoornissen of sociaal-emotionele problemen.

46 Motivatie
Herbed Prinsen
Zonder relatie geen prestatie. Zonder inspiratie geen motivatie.


51 Digitale zorgkaart effent pad voor passend onderwijs
Fokko Dijkstra, Alexander van der Weide
De meerwaarde van de digitale zorgkaart.


54 Onhandig, lui en welbespraakt. NLD?
Sandra Broekmans, Ivon Jacobs
Nonverbal Learning Disability stelt docenten voor vragen. Welke antwoorden zijn er?

VASTE RUBRIEKEN

6 Berichten

7 Jetses
CARTOON

10
Vrijblijvend
Column

Allert de Geus

11 Gratis lessen voor MR-leden (1): waarom scholen zo rijk zijn.
Column
Ben van der Hilst

29 Tumult


41 Geen huiswerk…a student’s dream come true?
Column
Anita Schuiling

50 Verschenen


47 Verschenen


52 SPELenderWIJS

56 Nieuwe collega’s
Marcel den Elzen

58 Agenda

58 Duidelijkheid
COLUMN
Michel Pijpers

59 Servicepagina