Van twaalf tot achttien — Jrg. 2009 (december 2009) Nr. 10

Thema: VERTICAAL

12 EŽn opvoedingsgemeenschap van ouders en school?
THEMA
Luc Stevens
Scholen pretenderen vaak de samenwerking met de ouders voor elkaar te hebben. Maar in hoeverre komt de gedroomde werkelijkheid overeen met wat Luc Stevens beschrijft als een opvoedingsgemeenschap van school en ouders, de basis waarop verticaal en horizontaal uitgebouwd kan worden?

15 Anders dan je leerlingen

THEMA
Perry den Brok
Verticale verbindingen in de samenleving hebben gevolgen voor de praktijk in het klaslokaal. Wat valt uit ervaringen van Isra‘lische docenten te leren voor onze witte scholen waar ook allochtone docenten les geven?

1
8 Voorkom dat brugklassers struikelen
THEMA
Fret de Zoete
Klassen vol krijgen is ŽŽn ding, maar een objectieve en goede voorlichting is een andere zaak. De Leonardo da Vinci Scholengroep in Leiden dekt met een eerlijke en open voorlichting de juiste lading.

20 Extra uitdagingen in groep acht
THEMA
Annemarie Wammes

het begon met een po en een vo-school. Inmiddels is het samenwerkingsverband uitgebreid tot 23 basisscholen uit de regio plus een middelbare school. Honderd leerlingen uit groep 8 werken aan leerstof uit het vo. Leren zonder barrires.

22 Ook hoogbegaafden verdienen warme overdracht
THEMA
Leonie Waagenaar, Greet de Boer
De overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs wordt eerder gekenmerkt door losse projecten dan door structuur als het gaat om hoogbegaafde leerlingen. Maar ook voor hen is continu•teit belangrijk.

24 De Lerende School in actie!

THEMA
Ronald Janssen
Wil je een lerende school worden? Start dan met een zoektocht naar intrinsieke motivatie die het eigen leren moet sturen en op gang houden.

26 Van wegen wordt een varken niet vetter

THEMA
Alexander van der Weide
“Succesvolle scholen zijn plaatsen waar schoolteams zich regelmatig buigen over wat toetsen over de leerlingen zeggen en waar het onderwijs veranderd wordt om betere resultaten te krijgen.” (Michael Fullan)

28 Taal en rekenen op een hoger plan

THEMA
RenŽ Leverink
Vanaf het schooljaar 2013/2014 zullen de examens van alle leerlingen op het vmbo, havo en vwo geijkt worden aan de referentieniveaus taal en rekenen en leggen de leerlingen een rekentoets af als onderdeel van hun examen.

EN VERDER

30 Grenservaringen bij professionalisering
Yolanda Oole, Jos Zuylen
Deelnemen in het leermateriaalproductiebedrijf van de Onderwijsvernieuwingscošperatie

■ ■ ■
INFOKATERN
Middenkatern tussen de pagina’s 32 en 33
IP-VO (Innovatieplatform Voortgezet Onderwijs)

1 De laptop vervangt het boek
Jan de Boom

2 Leermateriaal scheidkunde

VO-content

4 Leermateriaal scheidkunde
Spiegel

5 Gedigitaliseerd leermateriaal geschikt maken voor de eigen situatie
Prodocent.nl

6 Arrangeertools
Keteninformatie

7 Verschuivingen in het leermiddelenbudget
Leermiddelenbeleid

8 Webweetjes
Hans Tak
■ ■ ■

34 Een leerlijn in mediawijsheid
RenŽ Leverink
De leerlijn is gericht op drie niveaus van mediageletterdheid: beginner, gevorderde, expert. Op deze drie niveaus worden vijf aspecten van mediageletterdheid uitgewerkt.

36 Ambities voor het onderwijs

GO for Productions
De urgentie om te vernieuwen is groot. Uit onderzoek komt steeds duidelijker naar voren dat er op allerlei gebieden leerwinst te behalen is door nieuwe inzichten toe te passen.

38 Medicijn tegen Grote Steden Problematiek

Elly Kamminga
Onderzoekt toont aan dat veel van de grootstedelijke problematiek in het onderwijs te tackelen valt met ambities, communicatie en het leggen van verantwoordelijkheden laag in de organisatie.

42 Goede loopbaanbegeleiding houdt jongeren binnenboord

Jantina ter Veer
Goede loopbaanbegeleiding (LOB) voorkomt dat jongeren uitvallen of verkeerde studiekeuzes maken. Maar wat is goed?

45 Lezen voor professionalisering
Marjolein Berends
Willen docenten wel een professionaliseringsblad en hoe ziet dat eruit?

46 Van betrokkenheid naar invloed: gedeeld eigenaarschap bij schoolontwikkeling

Muri‘lle Springer, Evelien Loeffen
Wat is eigenaarschap en op welke manier verschilt het van betrokkenheid? En waarom is gedeeld eigenaarschap van schoolontwikkeling voor docenten relevant? En, tenslotte, hoe ‘doe’ je dat?

52 Meiden en hun venijn
Anke Visser
Tips tegen meidenvenijn

VASTE RUBRIEKEN

6 Berichten

7 Jetses
CARTOON
“Dit wil ik later worden”

8
Bindingspremie of blijfbonus
Column

Allert de Geus

9 Het gelijk van Dijsselbloem
Column
Ben van der Hilst

11 Zeus op de werkvloer
COLUMN
Frans Webber

33 Desta en Mirta
COLUMN
Anita Schuiling

40 Jouw doel voor 2010!
TUMULT
De sfeerversterker van Cors van den Berg

41 SPELenderWIJS

41 Inspirerende nieuwe media / Waag Society
COLUMN
Uit het Creatieve Learning Lab

49 Verschenen

50 Haal een andere taal erbij als het gesprek stokt
MENTORAAT
Herbert Prinsen
Sommige pubers vinden het lastig om over hun gevoelens te praten of kunnen de woorden niet vinden. Dan blijven problemen en gevoelens onder tafel en loopt het gesprek vast. Op zo’n moment kan het helpen een ‘andere taal’ te gebruiken

53 Objectief waarneembaar gedrag
COLUMN
Wim Bos

54 Alleen talent maakt je niet excellent
PROFESSIONALISERING
Catrien Mesman & Rika Schut
De excellente leraar maakt het verschil

57 Echt wat te vertellen in de bovenbouw
PROFESSIONALISERING
Myrthe Swaak
Overstap van het bedrijfsleven naar het onderwijs


58 ‘Motivatie basis van je vak’
PROFESSIONALISERING
Jessica Wisse
Refreshed…

60 Novalab verzilvert praktijkervaring van docenten
PROFESSIONALISERING
Nico Schouws
Het Nova College in Amsterdam wil niet alleen een lerende school zijn voor leerlingen, maar ook voor docenten.

61 Kritische massa
KIOSC
Jan de Schipper
Kennis Innovatie en OnderzoekSCentrum

62 Agenda

63 Eens een dief…
COLUMN
Michel Pijpers

62 Agenda