Van twaalf tot achttien — Jrg. 2009 (april 2009) Nr. 4

Thema: INSPIRATIE

12 Minder druk en meer invloed
THEMA
Susan Eggels
In het onderwijs in Nederland is het boek van Covey langzamerhand een geheimtip aan het worden. De zeven eigenschappen die hij beschrijft geven je de ruimte op zoek te gaan naar jouw eigen manier om te groeien, zonder dat meteen een hele organisatie moet volgen.


16 Que sera, sera
THEMA
Willem Razenberg
Al 35 jaar geweest? Hoogste tijd voor een persoonlijk leeftijdsplan. In tijden van crisis is dat meer waard dan een Persoonlijke Lening.

19 Samen voor de kar
THEMA
Tom Boves

Open Space is een opstap om te werken aan problemen die knellen, complex zijn, waarbij veel partijen een rol spelen en elke partij andere belangen lijkt te hebben. Wilt u af van werkdruk, pesten, stress en onveiligheid?

22 Sociale theorie begrijpen door doen
THEMA
Annemarie van den Berg-Nap
Concretisering is een sterk didactisch principe. Laat taal dan ook thuis om sociaaltheoretische principes te verduidelijken en laat leerlingen ervaren en leren door doen.

24 Jonge onderzoekers
THEMA
RenŽ Leverink

Op elf scholen in Nederland houden leerlingen zich vanaf de brugklas bezig met wetenschapori‘ntatie. Primair doel: jonge mensen wetenschappelijk leren denken en doen. Secundaire doelen: een betere aansluiting tussen vo en wo, meer belangstelling voor het volgen van een wetenschappelijke studie en meer succes bij de studiekeuze.

26 Vergaderen? Een feest!
THEMA
Marc den Elzen
Hoeveel broertjes heeft u dood aan vergaderen? Er zijn nauwelijks docenten die geen hele families op het kerkhof hebben liggen wanneer het om vergaderen gaat. Maar het kan anders, leuker, vrolijker en inspirerender.

28 De wereld verandert het onderwijs
THEMA
Jos Zuylen
De landing van ict is wereldwijd en veel branches gerealiseerd. In het onderwijs hebben we de veiligheidsgordel omgedaan en de stoelen rechtgezet. We raken de landingsbaan. Hoe houden we de vaart van de landingssnelheid er nu in.


30 Assistentie i n de klas
THEMA
Carla Desain
In januari 2009 ging de PAL-regeling in: de Persoonlijke Assistent van Leraren. ‘Het’ werkt!

EN VERDER

33 ADSL concreet
Carel van den Burgt
Het laatste artikel van een drieluik over samenwerkingsvormen in het vo. Veel praktijk, veel voorbeelden, morgen in de klas te gebruiken.

36 Betekent de ‘online lessenmaker’ de definitieve doorbraak van digitale leermiddelen?
Gofor Design
Met de tekorten die de gratis leerboeken gaan opleveren voor de school wil 60 % van de directies docenten laten arrangeren. Lang niet zo gemakkelijk als menigeen denkt. In elk geval is er nu een hulpmiddel waarmee een aantal oplossingen voorhanden zijn.

38 Vmbo en mbo investeren samen in doorlopende taalleerlijnen
Karin van Breugel
Als antwoord op de taalproblematiek die commissie Meijerink constateerde hebben ze in Rotterdam de mouwen opgestroopt. Een van de activiteiten is Elkaars taal spreken’, een project waarbij vmbo en mbo docenten samen een doorlopende taalleerlijn ontwikkelen.

40 Talen leren op digitale marktplaats
Stefan Booy
Elke school kan vanaf vandaag elke taal die leerlingen willen leren in het aanbod opnemen. Proefdraaien? Geef u snel op voor de pilot.


42 Een mentor is geen ouder
MENTORAAT
Herberd Prinsen
De speciale rol van de mentor is er een naast de ouders, maar niet in plaats van de ouders.

46 Taal en rekenmethodes sluiten aan bij referentieniveaus

RenŽe Leverink
Inventarisatie van leerstof in taal en rekenmethodes voor po, vo en mbo die aangeeft in hoeverre lesmethodes aansluiten bij referentieniveaus voor taal en rekenen.

VASTE RUBRIEKEN

6 Berichten

7 Jetses
CARTOON
“Onze klas inspireert hem tot een writer’s block”

10
Profiteren van de spanning
Column

Allert de Geus

11 Zon door de ramen
Column
Ben van der Hilst

14 Onderwijsradio


21 Tumult
De sfeerversterker van Cors van den Berg. Tip: “Draai het om! – Yes, we can!”

45 Afscheid nemen doet soms heel veel pijn
Column
Anita Schuiling


48 Op Orde

49 Verschenen

50 Nieuwe collega’s
Marco Koetsier


51 Kiosc: Onderzoek
COLUMN
Henk Stockmans
Kennis Innovatie en OnderzoekS Centrum


52 SPELenderWIJS

54 De ware kerstgedachte
COLUMN
Marcel Groeneweg

54 Agenda