Van twaalf tot achttien — Jrg. 2008 (maart 2008) Nr. 3

Thema: SCHOOL IN DE BUURT

12 Omgeving in beeld
THEMA
Gina Botta, Amanda Verhoeven
De grens tussen school en omgeving ligt meestal bij de voordeur. Medewerkers en leerlingen bevinden zich in de school en alle overige partijen worden als externen beschouwd. Dat beeld is achterhaald, maar met wie doet school het anno 2008 en hoever gaan die relaties? Het schoolomgevingsspel biedt een mogelijk antwoord.

16 School als (deel van de) samenleving
THEMA
RenŽ Leverink
Sinds 2006 is burgerschapsvorming een wettelijk verplichte onderwijstaak. De school bepaalt zelf de plantmatige aanpak en de manier waarop ze inzicht geeft in de resultaten van het onderwijs. Nog niet alle scholen hebben expliciet invulling gegeven aan deze opdracht. Enkele voorbeelden.

18 Mediacoach
THEMA
Bomber Delver, Liesbeth Hop
Dringt de school zich misschien niet op aan de buurt, de wereld dringt zich op aan de school. Internet en andere digitale gadgets verbinden leerlingen met ‘de werkelijkheid’. Hoe waar is de virtuele wereld. Mediacoaches brengen orde in het kippenhok. Sinds kort bestaat er een opleiding voor mediacoach.

20 Verbindend leren
THEMA
RenŽ Leverink
Door leerlingen praktijkgerichte ervaringen op te laten doen op de buitenschoolse leerplekken, werkt school hopelijk mee aan een betere en bewustere keuze voor een vervolgstudie. Leerlingen leren de wereld van arbeid en beroep beter kennen en zijn zich daardoor meer bewust geworden van hun interesses, ambities en mogelijkheden.

24 Blauw op school: onraad!?
THEMA
Carina de Leeuw
De muren van een school houden de problemen van de maatschappij niet buiten de deur. De politie is een van de partners bij het omgaan met die problemen. Maar wanneer is een telefoontje naar het bureau voorbarig en wanneer ben je juist te laat?

26 Segbroek College nu ook op zoek naar technisch talent
THEMA
Frans Weeber
Waarom simuleren waar de realiteit buiten de school zoveel meer bijdraagt aan de motivatie en het leerrendement bij leerlingen. Het Segbroek zet fors in en betrekt bij de opleiding Technologisch Design maar meteen de opleiding industri‘le productontwikkeling van de Haagse Hogeschool en industri‘le vormgeving van de TU in Delft.

34 Taalwinst via stage
THEMA
Simon Verhallen
Een stageplek kan veel bijdragen aan de taalverwerving van leerlingen die taalzwak zijn. Simon Verhallen (ITTA) beschrijft vijf principes die kunnen bijdragen aan het proces van taalverwerving bij stageleerlingen.

EN VERDER

22 Docenten met een oortje
Ralph Hooreman, Wim Jochems, Peter Sloep

28 Bindende pijlers voor goed onderwijs
Wynand Wynen, Jos Zuylen

32 Scenario’s voor de implementatie van een Elektronische Leeromgeving (ELO)
Leen van Kaam, Hans de Zwart

38 Heldere toekomstvisie met behulp van de Ambitiebox
Frans Weeber

40 Passie en gloed in de klas
Harri‘t Koning

42 Wie kijkt er echt om naar de leraar?
Annelies Boutelier

44 Met autisme naar het voortgezet onderwijs…nou en?!!
Anny Hermans-Franssen

46 Denk buiten je eigen kaders voor autistische leerlingen
Marcel Groeneweg

49 Ben X

50 Nieuwe media, nieuwe etiquette
Evert-Jan van Veen

RUBRIEKEN

6 Berichten

7 Jetses

9 Tweede Fase advies

10 Column Arja Veerman

11 Column Ben van der Hilst

30 ICT in de praktijk

31 Column van Lucy

36 Driemaal DVD

36 Column Anita Schuiling

37 Verschenen

53 Column Michel Pijpers en Agenda

54 Servicepagina