Van twaalf tot achttien — Jrg. 2008 (januari 2008) Nr. 1

Thema: HET IS TIJD…

12 Dertig jaar sleutelen aan de brugklas
THEMA
Ed SchŸssler
De commissie-Dijsselbloem komt deze maand met haar bevindingen over de onderwijsvernieuwingen gedurende de afgelopen jaren. Ed SchŸssler neemt in een vierluik een voorschot op de uitkomst van de commissie. Het ontbrak politici aan lef om de noodzakelijke stelselwijziging door te voeren. Tussen droom en school stond de Mammoet.

15 Vernieuwing zaaien en schaalvergroting oogsten
THEMA
Ed SchŸssler
De schaalvergroting van scholen en besturen met al zijn bijeffecten heeft het onderwijs meer veranderd dan alle onderwijskundige vernieuwing bij elkaar.

16 Een topdrie van onmogelijke vernieuwing
THEMA
Ed SchŸssler
Elke vernieuwing had wel een goed doel maar in de klas bleken ze onmogelijke operaties. Het vbo blijkt achteraf de grootste verliezer.

18 Wat nu?
THEMA
Ed SchŸssler
Een rolling reform!

20 Het onmogelijke vmbo
THEMA
Ben van der Hilst
De invoering van het vmbo is een mislukte onderwijshervorming. Een schrijnende conclusie in het licht van de gigantische investeringen in menskracht en geld. Maar een die onontkoombaar noopt tot actie. De oplossingen liggen voor het oprapen, mits de foute structuur weer onderwerp van debat mag zijn.

26 Tijd: tussen feit en emotie
THEMA
Alice de Groot
In het onderwijs zou motiemanagement wel eens de belangrijkste competentie van deze tijd kunnen zijn.

32 Uitproberen van gedigitaliseerd leermateriaal
Marleen Rikkerink, Jos Zuylen
De school die het uitproberen van leermaterialen serieus neemt, zorgt voor een gedegen voorbereiding, goede planning, professionele uitvoering en reflectie, optimale facilitering, nauwkeurige nazorg en een professionele bezetting van de gehele uitprobeerploeg.

34 Het is tijd voor vernieuwend HRM-beleid in het onderwijs
THEMA
No‘l Servaes
Externe factoren zullen scholen dwingen anders te gaan kijken naar het personeel om ze aan te trekken, te behouden en fit te houden. Binnen de CAO-afspraken is voldoende speelruimte om eigen beleid te voeren.

44 Verkeerseducatie in de polder
THEMA
Wilma Reudink, Bertel Bertelsen
Het is tijd dat we ons zorgen maken om de verkeersveiligheid.

50 Vertel geen sprookjes over masters
THEMA
Jos Schilleman
Het is misschien wel eens tijd om een Masters of Education te gaan halen. Afgezien van de hogere onderwijskwaliteit die een Master of Education kan bieden, loont de investering waarschijnlijk, gezien de ontwikkelingen rond de salarissen.

EN VERDER

24 Ruimte voor maatwerk op het vmbo
RenŽ Leverink

30 Vrije software in het onderwijs is een must!
Hans de Zwart
Over open source, open standaarden, open content.

38 Onderbouw: dwarsverbindingen tussen kern en keuze
RenŽ Leverink

40 Academische scholen vernieuwen de opleiding van leraren
Perry den Brok, Marjan de Corte, Theo Bergen

46 Themapakketten voor schoolexamens
Nancy Willemsen

48 Intersectoraal werken op Mondriaan in Groningen
Aly Breemhaar

52 Factoren die bijdragen aan het realiseren van effectieve onderwijstijd
Pauline Wenderich

56 Veranderen!
Twaalf concrete plannen voor beter onderwijs.

57 Droomschool als leidraad
Jessica van Dam
Schoolplan 2007-2011 van het Revius Lyceum Wijk bij Duurstede.

60 De rugzak en de scholen
Heleen Schoots

VASTE RUBRIEKEN

6 Berichten

7 Jetses

8 Column ECNO

9 Tweede fase advies

10 Column Arja Veerman

11 Column Ben van der Hilst

35 ICT in de praktijk

45 Driemaal DVD

51 Verschenen

57 Michel@bruutTAAL
Column

57 Agenda

58 Servicepagina

Veranderen!