Van twaalf tot achttien — Jrg. 2008 (februari 2008) Nr. 2

Thema: TAAL

12 Open ogen in de kleurrijke klas
THEMA
Betsy Hijlkema, Maaike Hajer
De steeds multicultureler wordende samenleving vraagt om specifieke aanpassing in het didactisch en pedagogisch handelen van docenten.

16 Schoolsucces en taalvaardigheid: Siamese tweeling
THEMA
Simon Verhallen
Leersucces en taalvaardigheid blijken twee kanten van een en dezelfde medaille. Koester je het een dan versterk je het ander en omgekeerd. Wat kunnen we leren van de resultaten van de Campagne Leersucces?

18 Samenwerking nodig voor warme overdracht
THEMA
Simon Verhallen
Het is bekend: leersucces en voorkomen van uitval zijn gebaat bij doorlopende leerlijnen en persoonlijke aandacht voor de individuele leerling. De ervaringen uit drie jaar onderzoek bieden zicht op mogelijkheden en valkuilen bij het realiseren van de samenwerking tussen vmbo en mbo.

22 Chunks
THEMA
RenŽ Leverink
Taal leren met chunks: ‘pas de problme….pour les Žtudiants’, maar ‘pour vous?’

24 Raamwerk Nederlands voor mbo en vmbo
THEMA

Christel Kuijpers, Riet Thijssen
De voortijdige uitstroom uit het mbo die te maken heeft met de laaggeletterdheid moet teruggedrongen worden. Het aanvalsplan is gelanceerd.

26 Zelf dichter worden
THEMA
Pauline Wenderich

In iedere leerling schuilt een dichter. Creativiteit maakt de geest wendbaar.

28 Grammatica in de 2e fase
THEMA
Hans Hulshof, Ad van der Logt
Grammatica is als onderdeel van de taalkunde een goed onderwerp voor de tweede fase. Drie manieren om met de didactiek van grammatica om te gaan: de OVUR-aanpak, het motiveren door verwondering en het gebruik van de tekst als uitgangspunt.

34 Focus op taal helpt leerlingen verder
TAAL
Marleen de Jong

Taalachterstand is nog te vaak niveautoewijzend. Extra aandacht voor de taal helpt leerlingen naar de juiste sport op de opleidingsladder.

38 Geen vak zonder taal
THEMA
RenŽ Leverink
Het mes snijdt aan twee kanten wanneer je in de vaklessen expliciet aandacht hebt voor de taal: de leerlingen begrijpen het vak beter n ze werken aan hun taalvaardigheid. Wie doet wat?

52 Taalachterstand inhalen
THEMA
Fred Geelen
Taal speelt een cruciale rol in het leer- en communicatieproces. Dat geldt voor alle vakken en leergebieden. Wanneer het fout gaat kan elke docent remedi‘rend optreden. Remedioom is een programma dat hulp biedt. Nu ook voor de docenten Nederlands.

EN VERDER

31 Wie de leerlingen de baas is
Anneke Hesp

41 Samen opvoeden
Agnes Cremers, Erik van Bruggen


44 Conflictcultuur
Adriaan Winding-Scholten

46 Opgebrand
Jaap van der Burgh

48 LOB
Mieke Vollenhoven, Paul Beekers
Leerlingen moeten weten wie ze zijn en wat ze kunnen.

54 De mentorles
Cors van den Berg

56 Beter vergelijken door een Europees referentiekader
Alma van Til, Saskia Sluiter

58 Elektronisch leerdossier
No‘l Servaes

VASTE RUBRIEKEN

6 Berichten

7 Jetses

9 Tweede fase advies

10 Simplisme helpt onderwijs niet verder
Column
Arja Veerman

11 Vertaaloefening

Column

Ben van der Hilst

37 ICT in de praktijk

43 Pubers
Column
Anita Schuiling


43 Driemaal DVD
– The Nativity Story
– 09:11 Zulu, Nederlandse commando’s in Uruzgan
– Goya’s Ghosts

51 Verschenen

– Weg van de middenschool
– Open ogen in de kleurrijke klas
– We komen er wel uit
– Doorgaan met taal
– De smaak van de hemel
– Alle docenten de deur uit
– Luisterboek: Alleen op een eiland. Dagboek van een eilandbewoner

60 Servicepagina

62 Het grote bedrog
Column
Marcel Groeneweg