Van twaalf tot achttien — Jrg. 2008 (december 2008) Nr. 10

Thema: Reflectie

12 Websites maakt zelfevaluatie makkelijker
THEMA
Pierre Wolters, Sjoerd Verheyden
In het dagelijks functioneren van de leerkracht speelt evalueren een grote rol. Zelfevaluatie gegevens bieden inzicht in wat we doen en waarom we dat doen. De website www.LeerKrachtinBeeld.nl biedt hulp.

14 “Kijk eens wat vaker in de spiegel”
THEMA
Herman Hoedemaker

Vele onderzoeken tonen aan dat goed leiderschap essentieel is voor het welslagen van de organisatiedoelen. In het onderwijs is dat niet anders, of het nu gaat om het management van de school of om de docent voor de klas. Wanneer het leiderschap zich dienend opstelt en vanuit een reflectieve houding vorm krijgt, zal dat leiden tot betere en effectievere scholen. Communicatie is daarbij een sleutelbegrip.

16 Bruggen over de kloof
THEMA
Hartger Wassink
“Horizontale” verantwoording staat op de agenda van veel scholen. In de meeste gevallen is het een bezigheid van het management, want voor de meeste leraren is het niet iets waar ze dagelijks mee bezig zijn. Het risico bestaat dat de kloof tussen managers en docenten zo weer een stukje groter wordt, terwijl in principe de resultaatverantwoordelijken grotendeels te vinden zijn op de werkvloer.

18 Reflectie als bindmiddel
THEMA
Gerda Nobel, Alice de Groot

Gebrek aan verbinding is ook gebrek aan waardering en veroorzaakt op den duur stress en demotivatie. “Wanneer ik jou vertel wat ik ervaar, geef ik m’n verhalen lucht, wanneer jij me vraagt naar m’n lucht, kan ik van ver(der) halen”

20 Reflecteren op maat
THEMA
RenŽ Leverink
Reflecteren op maat, een instrument bedoeld om docenten te ondersteunen bij het op maat begeleiden van leerlingen in hun loopbaanori‘ntatie.


22 Een school, drie soorten taalbeleid. Kan dat wel?
THEMA
Anke Herder
Er schort nog steeds het een en ander aan het taalbeleid op scholen omdat de communicatie over het onderwerp niet altijd eenduidig verloopt. Vooral de vaak onuitgesproken verschillen in visie op taalbeleid zijn belangrijk voor het succes. Praten met elkaar in dezelfde taal: ht adagio voor succesvol taalbeleid.


26 Oplossing in zicht!
THEMA
Afred van der Burgh
Coachen, reflectie en oplossingen zoeken voor problemen zijn drie woorden uit ŽŽn kwartet. We blijven daarbij nogal eens hangen in uitgebreide analyses van het probleem: oorsprong, oorzaken, schuld. Dat kan ook anders. ‘Van twaalf tot achttien’ trekt de vierde kaart: oplossingsgericht coachen: focussen op de gewnste situatie op wat wl werkt.


28 EVC: Erkennen van Verworven Competenties
THEMA
Wynand Wijnen, Jos Zuylen
Leren doe je niet alleen op school. Naar wat leerlingen allemaal al kennen en kunnen gaat school niet op zoek. Toch is het belangrijk zicht te hebben op alle kennis en vaardigheden die de individuele leerling in huis heeft, opdat er geen talent verloren gaat. Er is behoefte aan een goede structuur waarin competenties, die onafhankelijk van het onderwijs verworven


30 Leerlingen maken onderwijs in Woerden
THEMA
RenŽ Leverink
Het Minkema College in Woerden is gestart met thematisch onderwijs, voor een groot deel ingevuld door leerlingen.


40 Nieuwe kansen voor leerling en docentdoor ICT
THEMA
Erwin Vogelezang
Een goede mix van zelfstandig leren en klassikaal verdiepen houdt kinderen bij de les.


42 Competentiemeter
THEMA
Ruud Musman
Leerlingen in het praktijkonderwijs reflecteren op hun eigen gedrag en ontwikkeling.

EN VERDER

34 Schoonheidideaal be•nvloedt scholieren
Petra Buurman
Wie zijn mijn leerlingen? Wat gaat er in hen om? Kennen docenten hun kids?

36 Leerwinst door activerende werkvormen
Marcel Bogaarts, Dook Kopmels, Jaap Roorda
Doelgericht werkvormen inzetten levert veel rendement op.

44 Europees cultureel erfgoed aan de ketting
Fokko Dijkstra
Een successtory in het Europese onderwijsprogramma voor docenten.

50 Pubers van nu
Herbed Prinsen
Stel je voor, geen enkel probleem meer met lastige leerlingen.

VASTE RUBRIEKEN

6 Berichten

7 Jetses
CARTOON

10 Onder de groene zone

Column

Arja Veerman

11 Word lid van BON
Column
Ben van der Hilst

32 Davindi, een onvolprezen zoekmachine?
ICT in de praktijk

39 The new Shakespear
Column
Anita Schuiling

39 DVD-rubriek
Gerard Koster


47 Verschenen


52 Nieuwe collega’s
Marc den Elzen

54 Agenda

54 De gordijnen van de Twin Towers
Column
Marcel Groeneweg

55 Servicepagina