Van twaalf tot achttien — Jrg. 2008 (april 2008) Nr. 4

Thema: ACTIE IN DE BOVENBOUW

12 Natuur, Leven en Technologie laten samenhang zien
THEMA
RenŽ Leverink
NTL maakt leerlingen bekend met verschillende btastudies. Hoe organiseer je de inhoud van dat nieuwe vak en zie je toe op de kwaliteit van het aanbod?

14 Technasia doen het goed
THEMA
Annet Scholten
Nergens anders in Europa kiezen zo weinig jongeren voor een technische universitaire of hbo-opleiding dan in Nederland. Technasia zijn bedoeld om jongeren kennis te laten maken met techniek als een uitnodigende doorstroomvariant. De variant op het gymnasium slaat aan.

16 Meer taalinzicht met computerspel
THEMA
Marleen de Jong
“Elk jaar toets ik alle eerste klassen op spelling en begrijpend lezen met genormeerde toetsen. De uitkomsten zijn schrikbarend en dramatisch. Zo’n 25 tot 40% scoort onvoldoende op begrijpend lezen en 50% heeft een woordenschat die onvoldoende is voor havo/vwo” Wat doen we eraan?

18 Leerlingen filmen onderwijsvisie
THEMA
Hennie Brandsma, Janneke Eising
Leerlingen inzetten bij de visie- en koersbepaling van je school. Zin of onzin?

20 Niet leren timmeren, maar timmerend leren
THEMA
RenŽ Leverink
De beroepskeuze uitstellen, aansluiten bij doorgaande leerlijnen vanuit de onderbouw, meer kids naar techniek en aansluiten bij de beroepenwereld in de regio.

26 Nieuw vak voor hartreanimatie en urban running
THEMA
RenŽ Leverink
De ruimte die de herziene tweede fase biedt, was voor veel scholen een impuls om het vak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) in te voeren. BSM is een vak dat om nogal wat ruimte vraagt en om een flinke extra inspanning van de gymnastiekdocenten.

42 Nieuwe mix voor mentorlessen in de bovenbouw
THEMA
Matthijs ten Brink
MentorMix is een nieuwe methode met lessen rond studievaardigheden, sociale vaardigheden en toepasselijke thema’s voor leerlingen in het vmbo.

EN VERDER

22 Edutopia
Rob Knoppert
Dromen kunnen ons verder brengen dan het huidige geruzie.

24 Berekent en uitgespelt
Nicole Alberts

Genormeerde voortgangstoetsen om rekenen en spellen te verbeteren.

28 Taalcoach helpt collega’s een handje
THEMA
No‘l Servaas
Taal leer je niet alleen in het uurtje Nederlands. De taalcoach biedt hulp.

32 Als het werkt, dan werkt het goed
Jos Zuylen
Tien eisen aan ict voor probleemloos computerwerk.

34 Wat doen we hier in Oeganda
Anneke Hesp
Leerlingen maken kennis met ontwikkelingshulp.

38 Effici‘nt werken verlaagt werkdruk
Marc den Elzen
Denken buiten de geijkte kaders om werkdruk te verminderen.

44 Zoek de beste leraar van Nederland
Anke Vroomen
SBL organiseert weer de verkiezing van de Leraar van het Jaar.

48 ‘Peer mediation’ maakt de school veiliger
Alice Vlottes
Leeftijdgenoten voorkomen escalatie van ruzie.

50 ‘Peer support’
Annet Terwisscha van Scheltinga, Hans van Liempt
‘Peer mediation’ is niet de enige vorm.

52 Geweld op scholen neemt toe
Maureen Motta
Politie wil meer samenwerking met scholen.

54 Samenwerken met rugzakleerlingen
Carla Desain
Slim organiseren vergroot mogelijkheden.

58 Gratis boeken, kansen voor lesmateriaal
Willem Denijs
Maak de werkboeken zelf.

VASTE RUBRIEKEN

6 Berichten

7 Jetses

9 Tweede Fase advies

10 Column Arja Veerman

11 Column Ben van der Hilst

46 Column Anita Schuiling

47 Verschenen

59 Column Cors

60 Column Lucy Verleidt

61 Marcel Groeneweg en Agenda

63 Servicepagina