Van twaalf tot achttien — Jrg. 2007 (september 2007) Nr. 7

Thema: DE BRUGKLAS

12 Knelpunten in overstap naar voortgezet onderwijs
THEMA
Gert Kamphof & Karin van Breugel
Differentiatie en selectie zijn nog steeds de leidende principes bij de overgang naar de verschillende onderwijsvormen in het voortgezet onderwijs. Op twaalfjarige leeftijd een keuze opgedrongen krijgen is te vroeg. Internationaal gezien staan Nederland en Duitsland op een eiland. Uitstel van keuze levert aanwijsbare leerwinst op.

15 Techna biedt alles in 22 thema’s
THEMA
Karin van Breugel
Twee jaar achtereen, wekelijks 150 minuten natuurkunde, scheikunde en techniek. Het leergebied Techna biedt samenhang tussen vakken, zelfstandige en activerende werkvormen. Een leergebied waarvan iedereen vrolijk wordt.

16 De sociale brugklasser
THEMA
Marianne Mals
De onderbouw vraagt om sociale competente leerlingen. Sociale vaardigheidslessen zouden soelaas bieden, maar blijken geen duurzame invloed te hebben op houding en gedrag van leerlingen. Verandering in het gedrag van docenten blijkt een meer doeltreffende oplossing.

20 Maatwerk in leermiddelen
RenŽ Leverink
Scholen bepalen meer en meer zelf wat de inhoud van de leerstof is. Welke uitgever kan nog een methode op de markt brengen die voldoende verkoopt? Het gaat bij het maken van lesstof om het leveren van maatwerk. Experimenten Leermiddelen Voortgezet Onderwijs (ELVO) probeert erachter te komen waar scholen behoefte aan hebben.

30 Goede aansluiting po-vo voorkomt veel problemen
THEMA
Marco Bosch
De keuze voor de juiste onderwijssoort in het voortgezet onderwijs is belangrijk. Maar kinderen zijn geen kennis- en vaardigheidsmachines die uitsluitend op het juiste level ingeplugd moeten worden. Een holistische benadering voorkomt problemen bij de overgang van po naar vo.

34 Tips voor beginnende docenten
Marc den Elzen
Beginnende docenten klagen in de aansluiting van de opleiding op de dagelijkse onderwijspraktijk vaak over de grote werkdruk. Zelf je grenzen bewaken, is dan het credo. Op welke onderdelen kun je dat doen en hoe?

EN VERDER

22 Doorleren met succes
Suzanne Visser
Extra begeleiding maakt de sprong van praktijkonderwijs naar ROC makkelijker.

24 Meerdere motieven om te vernieuwen
Wynand Wijnen & Jos Zuylen
Blijf niet zitten waar je zit. Rust roest, ook in het onderwijs. Jos Zuylen en Wynand Wijnen beschrijven vijf redenen waarom we in het onderwijs ons constant moeten bezinnen op inhoud en vorm.

26 Op vakantie naar Andreas
Elisabeth van Elsen & Petra Scholten
Docenten van de Esloo Onderwijsgroep scholen zich tot onderwijsarchitecten. Deze creatieve onderwijsontwerpers maken ‘rijke klussen’: waarin leerlingen uitgedaagd worden op actieve wijze leerstof te vergaren en vaardigheden onder de knie te krijgen.

38 Leerlingen als internationale adviseurs
Ellen Reehorst
Werken aan internationale opdrachten blijkt leerlingen te motiveren en hun horizon te verbreden. Een samenwerking van Worldschool met Natuur levert een stroom interessante opdrachten op. Dit schooljaar gaan tien scholen met het project werken.


40 Nieuwe plek voor bewegingsonderwijs
RenŽ Leverink
De oude gymles moet op de schop. SLO heeft in samenwerking met anderen een basisdocument opgesteld waarmee ze docenten helpen bij het opnieuw inrichten van hun vak.

42 Bepaalt jouw vak je imago?
Bestaat er een relatie tussen vakcultuur en pedagogisch/didactisch optreden van de docent? De ‘Eindhoven School of Education’ start hier een onderzoek naar. Docenten kunnen gratis deelnemen.

44 Mentoraat in de 21e eeuw.
Janneke Eising & Alice de Groot

VASTE RUBRIEKEN

6 Berichten

7 Jetses

9 Tweede fase advies

10 Punt.nl

11 Met een goede leider is niets mis
COLUMN
Ben van der Hilst

29 Suske en Wiske en de Sinistere Site
ICT in de praktijk
Casper Coert

33 Driemaal DVD
Gerard Koster

37 Verschenen

Boeken en luisterboeken

46 Vrijkaartjes
COLUMN
Marcel Groeneweg

46 Agenda