Van twaalf tot achttien — Jrg. 2007 (juni 2007) Nr. 6

Thema: DE ONDERNEMENDE DOCENT


12 De ondernemende docent
THEMA
Karin van Breugel
De ondernemende docent is initiatiefrijk, pro-actief, creatief en gericht op groei. Hij toont passie, heeft ambitie en weet wat klantgericht werken is!

14 Onderwijsontwerpers
THEMA
Elisabeth van Elsen, Petra Scholten
Voor de ondernemende docent kent het ontwerpen van een onderwijsinhoudelijk bouwwerk geen geheimen. Een groep docenten bij de Esloo Onderwijsgroep heeft een steen in de ‘leerstofvijver’ gegooid. Behaald succes doet volgen

18 Tussen uitdaging en worsteling
THEMA
Alice de Groot
Wat kunnen we leren van elkaar? De dialoog als middel om het enthousiasme te behouden en de vakbekwaamheid aan te scherpen.

20 Brug tussen visie en praktijk
THEMA
RenŽ Leverink
Hoe sluit mijn onderwijs aan op de onderwijskundige visie van de school? Hoe pas ik het curriculum aan? Welke curriculaire keuzes kan en moet ik maken. Op die vragen kent de ondernemende docent het antwoord.

24 Imagoproblemen
THEMA
Suzanne Visser
Imagobeschadiging hoeft niet dodelijk te zijn. Mogelijkheden om het tij te keren.

30 Evidence based handelen
THEMA
Hella Kroon, Atty Tordoir
Docenten en management veranderen de koers en inhoud van het onderwijs zelden op basis van reflectie en systematisch verzamelde gegevens. Actie-onderzoek biedt een mogelijke oplossing tot duurzame veranderingen.

EN VERDER

22 Overdracht vmbo-mbo
Jetty Pohlmann-Nepveu
Cito ontwikkelt met een aantal scholen een standaard doorstroomkaart: een samenvattende rapportage in de overgangszone van vmbo naar mbo. De doorstroomkaart laat niet alleen de cijfers voor schoolexamen en centraal examen zien, maar ook het niveau van een aantal algemene, doorstroomrelevante competenties.

28 NTL een nieuw vak
RenŽ Leverink
Het examenprogramma NLT is goedgekeurd. Scholen kunnen vanaf 1 augustus 2007 het vak aanbieden. De eerste modules liggen klaar.

34 Loopbaanbegeleiding van leerlingen
Kariene Mittendorff & Perry den Brok
Onderzoek toont aan dat er nog steeds een wereld te winnen is ondanks de vele aandacht voor LOB in de afgelopen jaren. Kariene Mittendorff & Perry den Brok bieden handvatten om een schijnbaar moeilijke klus te klaren.

38 Maatschappelijke stages
Anneke Hesp
Veertienjarigen houden van hard werken. EMC_ is goed voor het zelfrespect van leerlingen.

VASTE RUBRIEKEN

6 Berichten

7 Jetses

8 De vertrouwenspersoon

9 Tweede fase advies

10 Van der Hilst / Punt.nl

26 ICT in de praktijk

36 John Verspuy / Driemaal DVD

37 Verschenen

46 Michel Pijpers / Agenda