Van twaalf tot achttien — Jrg. 2007 (januari 2007) Nr. 1

Thema: NOT 2007

14 De keuze van de redactie

THEMA
Bloembollen, gelikte schoolkrant, losvaste banen en overal inloggen. Bezoek de NOT aan de hand van de voorselectie van ‘Van twaalf tot achttien’.

18 Nieuwe onderbouw, nieuwe leermiddelen
THEMA
Connie Harkema
Met behulp van een uitgekiend format maken docenten samen zinvolle opdrachten die zijn afgestemd op de nieuwe vakkenintegratie.

24 Plattegrond NOT
THEMA
Overzicht van alle exposanten in de Jaarbeurs in Utrecht van 23 tot en met 27 januari 2007.

27 NOT- droom verstoord
THEMA
Waarom ontbreekt het Platform VVO op de beurs in Utrecht? In Tribune leggen de vertegenwoordigers het zelf uit.

EN VERDER

20 Talenonderwijs in de global village
Hanneke Aaftink
Werkplaats talen presenteert nieuwe taalprojecten.

22 Uitstel voorkomt afstel
RenĀŽ Leverink
Sommige leerlingen kunnen hun beroepskeuze beter uitstellen.

28 De beste plek voor Dennis
Janneke Eising
Lastig om een leerling van wie de docenten geen eenduidig beeld hebben op het juiste schooltype te krijgen.

32 Leergebieden veranderen de hele school
Ingrid Janssen
De leerstof, de groepsindeling, het meubilair en het schoolgebouw zelf. Alles moet eraan geloven bij de invoering van leergebieden.

35 Checklist aansluiting onder- en bovenbouw
Karin van Breugel
Aanbevelingen om te zorgen dat leerlingen goed kunnen doorstromen.

38 De wendbare ict-leerling
Ronald Spruit, Peter van Wijk
Computeren om het computeren heeft geen zin.

40 Minimale inspanning, maximaal resultaat
Karin van Breugel
Haal meer uit je leerling dankzij coachend lesgeven.

42 Meer dan vwo
Aly Breemhaar
Op het Haagse Aloysius College doen de slimste vwo’ers mee aan de talentmiddag.

44 Leerling volgt zichzelf
Aat Schuurman
In FollowMe houden leerlingen hun eigen vorderingen bij.

VASTE RUBRIEKEN

6 Berichten

7 Jetses

8 De vertrouwenspersoon

9 Tweede fase advies

11 Puntenel

12 Van der Hilst

21 Drijfveren
Nieuwe rubriek waarin docenten vertellen waar ze de motivatie voor hun werk vandaan halen.

26 Ict in de praktijk

27 Tribune

36 Karim Abbara

36 Driemaal dvd

37 Verschenen

46 Marcel Groeneweg

46 Agenda