Van twaalf tot achttien — Jrg. 2007 (december 2007) Nr. 10

Thema: TOEKOMSTDROMEN

14 Leren doe je buiten de school
THEMA
B. Slotboom
Leerlingen zijn slimmer, sneller en socialer dan hun leeftijdgenoten van twintig jaar geleden. Ze halen snel en gemakkelijk hun informatie binnen via verschillende kanalen en netwerken. Het patent dat scholen op kennis en informatie hadden, is niet langer geldig. Wat betekent dat voor de functie van de school?

18 Jongeren, leren en technologie
THEMA
Hans Kok, Ronald Spruit
Geef jongeren een vraag en een computer. Ze msn-en, mailen, skypen, chatten, googlen, webloggen, wiki‘n en podcasten zich naar een oplossing. En ze doen het soms allemaal tegelijkertijd. Het gebruik van deze social software is voor jongeren normaal. Inspelen op dat oplossingsgedrag van jongeren biedt kansen.

22 De relatie tussen een vingerkootje en de Cito-score
THEMA
Emmy Stark, RenŽ Leverink
Het nieuwe vak basisnatuurwetenschappen rekent af met het aanreiken van kant-en-klare kennis. Het vak legt de nadruk op waarnemen, het stellen van de goede vragen en het zoeken naar de juiste antwoorden.

24 Je droomt wel eens over onderwijs…
THEMA
Wynand Wijnen, Jos Zuylen
….waarbij de werkzaamheid van de geest tijdens de slaap, levendige voorstellingsreeksen, meest in grillige afwisseling vormt, zodat de persoon meent alles te beleven (Van Dale). Hoe mooi zou onderwijs kunnen zijn.

42 Zonder relatie geen prestatie
THEMA
Fred Geelen
Scholen zoals we die nu kennen verdwijnen. Communicatiemiddelen bieden de mogelijkheid los van tijd en plaats te leren. De wereld is de leerplek. Wat blijft? De noodzaak aan goede pedagogen om jonge mensen te coachen.

EN VERDER

28 Loopbaanori‘ntatie
THEMA
RenŽ Leverink
Kiezen van een opleiding na je vo blijft moeilijk. Een nieuw digitaal navigatie-instrument biedt de mogelijkheid verschillende keuzes te maken. Het biedt eveneens inzicht in de gevolgen van die keuzes.

32 Talent achter de schermen
Suzanne Visser
“Dit voelt niet als school.” Leerlingen van de intersectorale opleiding vmbo theatertechniek komen van heinde en verre naar het Goese Lyceum.

34 Conflictcultuur
Adriaan Windig-Scholten
In het onderwijs is de deur achter de individuele koninkrijkjes bijna overal gesloten. Er is een organisatiestructuur ontstaan waarin mensen veel meer met elkaar samenwerken en onderhandelen. Dat kan aanleiding zijn tot het ontstaan van conflicten. In dit nummer het eerste van twee artikelen over conflicten in en rond organisaties.

38 Iedere school kan zijn eigen onderbouw vernieuwen
Emerance Uytendaal
Overstappen van een school met vakken naar een school met leergebieden is geen sinecure. Communicatie en reflectie zijn essentieel.

40 Klassenregels en ruzielessen tegen negatieve sfeer
Alice Vlottes
Een negatief klimaat in een klas is moeilijk te veranderen. Voorkomen van een negatieve sfeer is de remedie. Hoe doe je dat?

VASTE RUBRIEKEN

6 Berichten

7 Jetses
CARTOON
“Christen, Jood, Moslim of ongelovige… Vakantie is heilig!”

9 Tweede fase advies

10 Punt en el

11 Toekomstdromen
COLUMN / THEMA
Ben van der Hilst

30 Driemaal DVD

31 Eigen onderwijs TV? Dat kan toch iedereen!
ICT in de praktijk
John van Dongen

37 Verschenen

45 1040
COLUMN
Michel Pijpers

45 Agenda