Van twaalf tot achttien — Jrg. 2006 (oktober 2006) Nr. 8

Thema: BURGERSCHAP

14 Shoppen bij het goede doel
THEMA
Mieke Aarts
Veel belangen- en ontwikkelingsorganisaties hebben een aanbod voor middelbare scholen. ‘Van twaalf tot achttien’ nodigde er zeven uit om zich aan de lezers te presenteren.

18 Michiel de Ruyter als rolmodel

THEMA
RenŽ Leverink
In 2007 is het 400 jaar geleden dat Michiel de Ruyter werd geboren. Zijn droomcarrire van ‘voortijdig schoolverlater’ tot grote nationale held spreekt tot de verbeelding.


24 Katholieke inspiratie bij maatschappelijke vorming
THEMA
Thom Geurts
Pleidooi om burgerschap te koppelen aan de levensbeschouwelijke signatuur van een school.

28 De canon en de zuinige koopman
THEMA
Henk Lindeman, Otto de Laar, Ronald Naar
Over de canon, de Nederlandse identiteit en de betekenis ervan voor het onderwijs.

32 Burgers in opleiding
THEMA
Jan Simons
Hoe leerlingen zich via de school alvast kunnen inzetten voor de samenleving.

42 Burgerschap op microniveau
THEMA
Karin van Breugel
Het team van het Prisma College in Amersfoort maakte leerlingen weer medeverantwoordelijk voor de sfeer en het klimaat in de school.

EN VERDER

22 Het geheim van goede uitleg
Bram Lagerwerf
Artikel 2 over goed docentschap. Leerlingen leren meer als ze zelf in actie komen. Liefst met een probleem dat hen aanspreekt.

31 Hoeveel uur krijg ik voor mijn vak?
Dick Nierop
De docent wil zoveel mogelijk contacttijd voor zijn vak. Dat gaat nog een hoop discussie geven

38 Matrix geeft inzicht in bekwaamheid
Fred Geelen
Wat zit wel snor en wat valt er te verbeteren bij u als docent? Ook handig voor de directie.

44 Opstroomklas : stapsteen naar het vmbo
Suzanne Visser
Zeker tweederde van de leerlingen uit de opstroomklas van Rozengaarde maakt aan het eind van het jaar de overstap naar het reguliere vmbo.

VASTE RUBRIEKEN

6 Berichten

7 Jetses

8 De vertrouwenspersoon

9 Tweede fase advies

11 Puntenel

12 Van der Hilst

21 Docenten over de minst belangrijke lesstof

26 Ict in de praktijk

27 Tribune

36 John Verspuy

36 Driemaal dvd

37 Verschenen

46 Michel Pijpers

46 Agenda