Van twaalf tot achttien — Jrg. 2006 (mei 2006) Nr. 5

Thema: EXAMENS EN TOETSEN

14 Nieuwe leren, nieuwe toetsen
THEMA
Marianne van Delden
‘Waarom, hoe en wat toetsen we?’ Competentiegericht leren dwong vmbo-docenten opnieuw beslissingen te nemen, maar zijn die beslissingen ook geschikt voor havo- en vwo-docenten?

16 Determinatie in de nieuwe onderbouw
THEMA
Lambrecht Spijkerboer
Docenten bepalen samen wat een geschikte determinerende toets is. Blijven nodig leerlingen die sector- of profielori‘ntatieopdrachten presenteren en een schoolleiding die alle relevante informatie laat meewegen.

18 Methode-onafhankelijke toetsen
THEMA
Esther de Boer
Wie scores van de eigen leerlingen wil vergelijken met een landelijk gemiddelde kan niet om methode-onafhankelijke toetsen heen. Deze Cito-toetsen beoordelen ook grotere leerstofonderdelen en vakspecifieke vaardigheden.

22 Schoolexamens 2007: leve de vrijheid!?
THEMA
Mieke Aarts
Een fors deel van het schoolexamen havo/vwo mag vanaf augustus 2007 door de school zelf ingevuld worden. Een gouden kans voor bovenbouwdocenten om hun professionaliteit te tonen en voor schoolleiders om hun school smoel te geven. Wie gaat wat doen?

32 Beoordelen bij vernieuwend onderwijs
THEMA
Fred Geelen
Bij traditioneel onderwijs zijn beoordelingen bedoeld om te bepalen wat er geleerd is. Bij innovatief onderwijs bepalen zij wat nog geleerd moet worden.

44 Op zoek naar talent
Suzanne Visser, Wim van Meegen
Nieuwe serie over het praktijkonderwijs en het vmbo. Deze maand de samenwerking op het niveau van docenten en lessen.

EN VERDER

24 Een cijfer voor de meester
Fred Geelen
Wie wil zelf beoordeeld worden?

28 Pleidooi voor gecijferdheid
Kees Hoogland
Omgaan met cijfers moet een concrete vaardigheid zijn, niet een formele.

30 De kick van je eigen videoclip
Leo Both
‘Digitaal vertellen’ van Schooltv slaat aan.

38 Taal examineren in Europese context
RenŽ Leverink
Wat het Europees Referentiekader betekent voor de herziene examenprogramma’s.

40 Leren van de inburgeringstoets
THEMA
Liesbeth Filius
Waarom maken Chinezen die toets beter dan Zeeuwen?

42 Stabiele werkrelatie in de klas
Tim Mainhard, Perry den Brok
De eerste weken in een nieuwe groep.

VASTE RUBRIEKEN

6 Berichten

7 Jetses

8 De nieuwe onderbouw

9 Tweede fase advies

11 Puntenel

13 Van der Hilst en Linssen

21 Docenten over samenwerken

26 Ict in de praktijk

27 Tribune

36 John Verspuy

36 Driemaal dvd

37 Verschenen

46 Michel Pijpers

46 Agenda