Van twaalf tot achttien — Jrg. 2006 (maart 2006) Nr. 3

Thema: SAMENHANG VAN VAKKEN

14 Pragmatische verloving tussen scholen en bedrijven
THEMA
Suzanne Visser
Echte opdrachten van echte bedrijven, dat is toch anders dan een praktijkles op school. Negenhonderd tweedejaars vmbo-leerlingen ontdekken de techniek op een doe-manifestatie. Zo proberen scholen en technische bedrijven in de regio Eemland een brug te slaan tussen twee werelden.

16 Btaleerlingen ontdekken samenhang
THEMA
Henk van der Kooij, Ad Mooldijk
“Oh ja, zoiets hebben we bij wiskunde gedaan”, is een zin die je in de natuurkundeles graag van je leerlingen hoort. Dat de stof bij verschillende vakken samenhang vertoont, wil het SaLVO-project duidelijk maken aan vwo-leerlingen.

22 Internationaal Baccalaureaat
Kathleen Torrance, Betty Feenstra
De tijd is rijp voor een internationaal diploma.

24 ‘Laat los die methode’
THEMA
Bert Keunen
Niets staat op zich, alles houdt verband met elkaar. Zie je dat verband, dan lukt het leren ook beter. Vooral in het vmbo wordt druk ge‘xperimenteerd met de integratie van algemeen vormende en beroepsgerichte vakken.

32 Bij natuurlijk leren verdwijnen er zelfs geen muizen meer
THEMA
Frans Weeber
Directeur Cor Hoogendoorn van De Goudse Waarden: “Als motivatie van de leerlingen goed zit, is de kwaliteit van het onderwijs geen probleem en heb je een stuk minder ellende”.

40 School als productiebedrijf
THEMA
Jan Simons
Het Petrus Canisius werft klanten, stelt kostenberekeningen op en voert controlebeurten uit.

EN VERDER


18 De veelzijdigheid van elo’s (elektronische leeromgevingen)
Ton Oudshoorn
In een leeromgeving kun je alleen je eigen weg vinden als alle componenten een gestructureerd en ge•ntegreerd geheel vormen.

28 De magie van slimme schoolborden
Mieke Aarts
Een digitaal schoolbord tovert live tv-uitzendingen of molecuulveranderingen het klaslokaal in.

30 Teamtoernooi; samen werken, samen leren
Sebo Ebbens, Simon Ettekoven
Maak de hele klas samen klaar voor de toets.

34 Elo, portfolio en volgsysteem in ŽŽn
Karin van Breugel
Integratie van digitale mogelijkheden sluit aan op de basisscholen.

38 Schakelen naar de toekomst
RenŽ Leverink
Scenariodenken biedt meer dan hypes en trends.

42 Lol in je vak
JosŽ van Welij
Marleen Barth van Onderwijsbond CNV pleit voor minder contacturen.

44 Onbevoegde docenten lezen geen vakbladen
Anneke Hesp
Wie houdt het vak bij als niemand zich meer vakdocent noemt?

VASTE RUBRIEKEN

6 Berichten

7
JETSES – CARTOON

8 De nieuwe onderbouw

9 Tweede fase advies

11 Puntenel

13 Van der Hilst en Linssen

21 Docenten over samenwerken

26 Ict in de praktijk

27 Tribune

36 John Verspuy

36 Driemaal dvd

37 Verschenen

46 Michel Pijpers

46 Agenda