Van twaalf tot achttien — Jrg. 2006 (december 2006) Nr. 10

Thema: IN GESPREK

14 Coach en collega
THEMA
Peter Zunneberg
Zelf lesgeven en tevens als docentenbegeleider aangesteld zijn. Hoe bevalt dat?

16 ‘Bekijk het professioneel, voel jezelf niet geraakt’
THEMA
Mieke Aarts
Docent van het Jaar 2006 Rudi Hoffman over gesprekken met leerlingen.

18 Chipkaart als wapen tegen spijbelen
THEMA
Boris Peters
In het Vlaamse Dendermonde moeten leerlingen elektronisch bewijzen dat ze aanwezig zijn.

22 Digitaal ouderloket
THEMA
Karin van Breugel
Tweerichtingsverkeer is voor Dave Drossaert van UniC onmisbaar in de communicatie met ouders. De computer is hierbij ideaal.

32 Rappen als sanctie
THEMA
Jan Simons
Extreem lastige leerlingen hoeven niet altijd geschorst te worden. Met non-contracten blijven ze binnen boord terwijl ze aan hun gedrag werken.

35 Ze jutten elkaar op
THEMA
In de lessen van bureau Halt aan onderbouwleerlingen is veel aandacht voor groepsdruk.

EN VERDER

28 Pedagogisch vakmanschap
Johan Hamstra
Waarom hebben leerlingen het bij de ene docent meer naar hun zin dan bij een andere, en vinden ze ook nog eens dat ze meer bij hem leren? Het interactiekruis als verklarend model.


31 Keuzewerktijd: krappe zessen en ruime negens
Dick Nierop
Hoe scholen keuzewerktijd ook inzetten – om bij te spijkeren, ter verdieping of als huiswerkuur – het is een zinvolle doorbreking van de klassikale les voor de gemiddelde leerling.

38 Taal leer je bij alle vakken
RenĀŽ Leverink
Nieuwe hulpmiddelen om taalgericht vakonderwijs te geven. Met een quickscan om te meten hoe taalgericht uw lessen nu eigenlijk zijn.

41 Cultuur leert anders
Antoine Gerrits
De minister laat een keurmerk ontwikkelen voor cultuurprofielscholen.

42 Stappenplan voor maatschappelijke stage
Karin van Breugel
Gezellig en leuk zijn niet genoeg, de stage vraagt om serieuze inbedding in het curriculum. Tips en succesfactoren voor een geslaagde aanpak.

44 Dringen voor de ouderraad
Wim van Meegen
Praktijkschool in Waalwijk is erin geslaagd tweederde van de ouders de school in te krijgen.

VASTE RUBRIEKEN

6 Berichten

7 Jetses

8 De vertrouwenspersooon

9 Tweede fase advies

11 Puntenel

12 Van der Hilst

21 Docenten over gesprekken die je bijblijven

26 Ict in de praktijk

27 Tribune

36 John Verspuy

37 Verschenen

46 Michel Pijpers

46 Agenda