Van twaalf tot achttien — Jrg. 2006 (april 2006) Nr. 4

Thema: OUDERS

14 Afstemming met thuis
THEMA
Frits Prior
Goed contact met thuis is niet alleen in het belang van de leerling en de ouder, het is ook in het belang van de school. Wie twee basisprincipes – wederzijdse afstemming en mede-eigenaarschap – daarbij consequent hanteert, bereikt de ouders makkelijker en effectiever. Elke mentor en schoolleider kan dat leren.

16 Het ambitieuze lijstje van de conci‘rge
THEMA
Ard Nieuwenbroek
De meeste dagelijkse contacten tussen school en ouders gaan via de conci‘rge en de man of vrouw bij de telefoon. Toch wordt dat gegeven massaal over het hoofd gezien.

18 Met de complimenten van mijn vader
THEMA
Jan Simons
Het ouderpanel is een eigentijds instrument om ouderbetrokkenheid te bevorderen. Dat ouderbetrokkenheid ŽŽn van de kwaliteitsaspecten is in het periodiek kwaliteitsonderzoek van de onderwijsinspectie, maakt het ouderpanel des te zinvoller.

22 Effectieve communicatie door schoolcontactpersonen
THEMA
Marianne Mols
Schoolcontactpersonen verlagen de drempel van de school voor allochtone ouders. En ze kunnen nog veel meer doen, mits ze goed ge•ntegreerd zijn in de schoolorganisatie.


24 Een goede relatie is meer dan een rapportbespreking
THEMA
Karin van Breugel
Zijn scholen al tevreden als ouders naar rapportbesprekingen en ouderavonden komen en de Mr functioneert? Of houdt een goede relatie meer in?

EN VERDER

28 Leren zoeken in De Haagse Lente
Petra Scholten-Slager
Wat hebben school en bibliotheek elkaar eigenlijk te bieden?

30 Alle scholen weigeren Anne
Orelia Elisabeth Filius
Rugzakleerlingen wachten op investeringen.

32 Loyaliteit en leerlingbegeleiding
Ard Nieuwenbroek
De band tussen ouders en leerling blijven respecteren.

33 Watskeburt met het ABN
Jetske Rietveld
Tast de msn- en sms-taal de taalvaardigheid van jongeren aan?

34 Het team van leerjaar twee
Anneke Hesp
Hoe zelfstandig kan een kleiner team opereren binnen het Huygens College?

38 Morgen begin ik!
RenŽ Leverink
De studiesteungroep verhelpt uitstelgedrag.

41 Op huisbezoek
Annet Scholten
Wat staat er op het naambordje bij de voordeur?

42 Het grote voordeel van goede pr
Karin van Breugel
Doe je niet mooier voor dan je bent.

44 ‘Ik ben een man, ik heb geen last’
Anneke Hesp
Hoe valt er om te gaan met macho-gedrag?

VASTE RUBRIEKEN

6 Berichten

7 Jetses

8 De nieuwe onderbouw

9 Tweede fase advies

10 Puntenel

13 Linssen en Van der Hilst

21 Docenten over agressieve ouders

26 Ict in de praktijk

27 Tribune

36 Jiska Ravenhorst

36 Driemaal dvd

37 Verschenen

46 Marcel Groeneweg

46 Agenda