Van twaalf tot achttien — Jrg. 2005 (september 2005) Nr. 7

Thema: KENNIS MAKEN

14 De regisseurs van multiculturele klassen
THEMA
Perry van den Brok
Docenten die lesgeven aan multiculturele klassen hebben meer regie over de klas. Tegelijkertijd komen ze vriendelijker en behulpzamer over dan docenten die lesgeven aan minder diverse klassen. Dat zijn twee uitkomsten uit het onderzoek dat Van twaalf tot achttien hield.

17 Voortdurend en heel dichtbij
THEMA
Perry den Brok
Veel regie en toch vriendelijk en behulpzaam, lezen we in het voorafgaand artikel over leraren in multiculturele klassen. Hoe komt dat? Tijdens lesobservaties en interviews komt ŽŽn element steeds terug: voortdurende aandacht voor het pedagogisch klimaat.

24 Goochelen met aandacht
THEMA
Mieke Aarts
Goochelen is een kwestie van aandacht verplaatsen: terwijl Bas Jacobs de blik van het publiek naar zijn linkerhand dirigeert, verdwijnt het papiertje onmerkbaar in zijn rechterhand. Werk zo’n afleidingsmanoeuvre ook in de klas?

28 Naar een andere havo
TWEEDE FASE (Nieuwe Serie)
Henk Lindeman, Dick Nierop en Lambrecht Spijkerboer
Alleen de aansluiting tussen havo 3 en havo 4 verbeteren is niet voldoende. De grote vraag blijft: hoe motiveren we havisten?

32 One kid at a time
Jan Simons
The Big Picture is een Amerikaanse organisatie die niet alleen een hartstochtelijk pleidooi houdt voor individueel, persoonlijk onderwijs, maar dit ook daadwerkelijk en met opmerkelijke resultaten realiseert.

34 Meer praktijk in de onderbouw
VMBO (Nieuwe Serie)
Suzanne Visser
Het Etty Hillesum College in Den Helder begint in het eerste leerjaar al met praktische sectorori‘ntatie.

EN VERDER

22 Scenario 7, een eigenwijze basisvorming
DE PROJECTEN
Carel van der Burg
CSG Het Noordik in Almelo heeft het lesplein een schooljaar in gebruik. De ervaringen.

30 Maak je eigen schoolboot
Marja van der Hagen
Na twintig jaar nestkastjes en broodplanken, een houten sloep van 4,2 meter.

38 De leraar en het Nieuwe Leren
Mieke Aarts
Docenten reageren op het promotie-onderzoek van Greetje van der Werf.

42 De lange weg van Omar Yacoub
Anneke Hesp
Docent van het jaar 2004 vertelt over zijn jeugd in het Rifgebergte.

44 Kritiek; maar op welk studiehuis?
Astrid van Weyenberg
Hoogleraar Wiel Veugelers: “Leerlingen moeten nog steeds doen wat hen is opgedragen”.

46 De opgeruimde school van het Zernike Juniorcollege
Laura Nolte
Leerlingen zorgen voor goede werksfeer.

48 Herontwerpen op de hei
RenŽ Leverink
Leraren en leerlingen brainstormen samen over hun ideale school.

52 Computerspelen als leermiddel
Nicole Groenendal
Welke docent heeft lef genoeg om ze in te voeren?

VASTE RUBRIEKEN

7 JETSES – CARTOON

8 De nieuwe onderbouw

9 Tweede fase advies

10 Puntenel

13 Linssen en Van der Hilst

COLUMN

21 Docenten over namen kennen

26 Ict in de praktijk
Ton Oudshoorn
Eigentijdse werkruimte

27 Tribune Verplaatsprobleem

36 John Verspuy
COLUMN

36 Driemaal dvd

37 Verschenen


54 Michel Pijpers
COLUMN

54 Agenda