Van twaalf tot achttien — Jrg. 2005 (oktober 2005) Nr. 8

Thema: MENTOR

14 Ideale mentor bestaat niet
THEMA
Anneke Hesp
Zeker de helft van de vakdocenten in het voortgezet onderwijs is daarnaast mentor. De taak lijkt vanzelfsprekend maar er zijn geen standaarden of kwaliteitseisen. trainer Ard Nieuwenbroek wil het mentoraat vol in het licht zetten met de verkiezing van de Mentor van het jaar.

16 Zoektocht naar geschikte mentormethode
THEMA
Mieke Aarts
Welke mentormethode past het beste bij mijn school? Zes doorgewinterde mentoren beoordelen zes uitgaven op inhoud, vormgeving, taalgebruik en werkvormen. Enthousiasme over leuke vondsten en onbegrip over achterhaalde opdrachten stagiair.

22 Het verhaal achter de scores
THEMA
Marianne van Delden
De mentor speelt een cruciale rol binnen het Volg- en Adviessysteem. Het brengt de vorderingen van leerlingen in klas 1 en 2 in kaart en ondersteunt scholen bij het adviseren voor een leerweg of schooltype.

34 Vangnet rond de school
THEMA
Maaike Miedema
Komend jaar moet iedere school een zorgstructuur rond de school hebben. Hoe een zorgadviesteam werkt en wat een mentor kan met een ‘Niet-pluiskaart’.

40 Try-out voor vervolgstudie

THEMA
RenŽ Leverink
Tip voor decanen en mentoren: overspoel leerlingen niet met informatie, maar stuur ze op ontdekkingsreis.

EN VERDER

18 Ouderpanels als kritische spiegel
Jan Simons
Een laagdrempelige manier om ouders bij de school te betrekken.

20 Eye-openers voor leerlingbegeleiders
Jan Simons
Nieuwe onderwijsfuncties maken nieuwe vaardigheden mogelijk.

24 Kansklas beloont doorzettingsvermogen
Willem Gebuis
Soms lukt het wel om achterstanden grandioos weg te werken.

28 Differentiatie in de tweede fase
Henk Lindeman, Dick Nierop en Lambrecht Spijkerboer
Keuzewerktijd is niet de enige manier om met verschillen om te gaan.

30 Van schoolplan naar actieplan
Fred Geelen
Een verplicht nummer; of kan het nog iets opleveren?

32 Perfecte match tussen hoogbegaafde en docent
JosŽ Backbier van Helvoort
Hoogbegaafde leerling heeft de kracht van de docent nodig.

38 Lesstof ˆ la carte
Henk Lindeman
Experimenten bij maatschappijvakken en wiskunde.

42 Wandelen in de wiskundeles
Marja van der Hagen
Zoeken naar de nieuwe onderbouw brengt klassen in beweging.

44 Alsof we op twee verschillende scholen werken
Gerard Koster
Twee collega’s, twee visies, zelfde leerlingen

VASTE RUBRIEKEN

6 Berichten

7 JETSES – CARTOON

8 De nieuwe onderbouw

9 Tweede fase advies

10 Puntenel

13 Linssen en Van der Hilst

21 Docenten over de hoofdzonden van de mentor

26 Ict in de praktijk

36 Jiska Ravenhorst

36 Driemaal dvd

37 Verschenen

46 Marcel Groeneweg

46 Agenda