Van twaalf tot achttien — Jrg. 2005 (november 2005) Nr. 9

Thema: COMPETENTIEGERICHT LEREN

14 Rubric beoordeelt vaardigheden
THEMA
Emmy Stark
Veel vmbo-scholen met competentiegericht onderwijs vinden het lastig de vaardigheden van leerlingen te beoordelen. De traditionele cijfers bieden niet genoeg soelaas, de Rubric mogelijk wel.

22 Je kijkt anders naar leerlingen
THEMA

Anneke Hesp
In eigen tempo veranderen de kernteams van het Sondervick College aan de Sterrenlaan in Veldhoven hun aanpak. Want vmbo-onderwijs is meer dan een aftreksel van wat ooit bedoeld was voor havo en vwo.

24 Complexe wereld, competente leerlingen
THEMA
Jos de Kleijn en Carla van den Brandt
Een complexe wereld en competente leerlingen zijn twee kanten van dezelfde medaille. Want een school is pas interessant voor leerlingen als de wereld de school in mag komen.

44 Technasium is niet zomaar een extra uurtje techniek
THEMA
Bauke Vermaas
Een mobieltje uit elkaar halen, meedoen aan een architectuurwedstrijd en intensief samenwerken. Dat is het technasium waar havo- en vwo-leerlingen een breed en competentiegericht programma volgen met veel bta en techniek.

EN VERDER

19 Talentvol determineren
Jan Simons
Talenten waarderen is niet altijd makkelijk.

28 Tweede Fase-werk in uitvoering
Henk Lindeman
Voorbereiden op 2007.

30 De andere weg van vmbo naar roc
JosŽ van Vonderen
Vader Rijn hoopt op experimenteerruimte.

33 Praten over pesten is geen klikken
Marja van der Hagen
Pestgedrag gebeurt vaak buiten het blikveld van docenten.

34 Website ondersteunt lessen seksuele vorming
Dan Biesma en Judith Wensink
Voorlichting over de technische kant alleen is niet genoeg.

38 Dorenweerd College bouwt aan profielspecifiek studiehuis
Peter Michielsen en Lambrecht Spijkerboer
Inrichting maakt minder huiswerk mogelijk.

42 Eens docent, altijd docent?
Eerst nadenken loont voor wie leiding wil gaan geven.

VASTE RUBRIEKEN

6 Berichten

7 JETSES – CARTOON

8 De nieuwe onderbouw

9 Tweede fase advies

10 Puntenel

13 Linssen en Van der Hilst

21 Docenten over spieken

26 Ict in de praktijk

36 John Verspuy

36 Driemaal dvd

37 Verschenen

46 Michel Pijpers

46 Agenda