Van twaalf tot achttien — Jrg. 2005 (maart 2005) Nr. 3

Thema: DOCENT OF MAATSCHAPPELIJK WERKER

5 Help
REDACTIONEEL
Mieke Aarts

14 Slim maar moeilijk
THEMA
Mieke Aarts
Ze zijn intelligent genoeg voor havo of vwo, de 35 leerlingen van Bascule Extern in Amsterdam. Maar vanwege autisme of een andere psychiatrische aandoening functioneren ze niet op een gewone school. Ook deze wachtlijst groeit.

16 Morele dilemma’s van de mentor
THEMA
Pieter Kole en RenŽe Wetzels
Wat doe je als je leerlingen handelen in gestolen spullen, stevig stappen in het weekend, pesten of racistische opmerkingen maken? Negeren of aan de orde stellen? Wat zich in de samenleving voordoet, doet zich ook voor in de klas.

18 Mentoren en schoolverzuim
THEMA
Ingeborg Tšnis
Mentoren vinden meestal dat zij degenen zijn die het schoolverzuim van hun leerlingen moeten aanpakken. Maar ze zijn het niet eens over hoe dat moet. Dat blijkt uit onderzoek van de Leidse Universiteit in Zuid-Holland Noord.

34 Werkwinkel voor kansrijke toekomst
THEMA
Anton Schel en Jan Simons
Een school met probleemjongeren moet bruggen slaan naar een zinvolle plek in de samenleving. Het Hoenderloo College geeft daarom iedereen een intensieve arbeidstraining.

40 Leren van de lom-mers
THEMA
Suzanne Visser
De deskundigheid van de ex-docenten uit het speciaal onderwijs is nuttig voor vmbo-scholen die bij hun leerlingen problemen signaleren. Maar waar zijn de lom-mers van toen eigenlijk gebleven?

EN VERDER

22 Het geheim van humor
Frank Jager
Humor werkt en is onmisbaar op plaatsen waar mensen klussen klaren.

24 Het net op met een collega
Nicole Groenendal
Kennisnet komt met het programma ‘Train de trainer’.

27 Vervaarlijke schepsels
De geschiedenis van het Nederlands onderwijs: deel 3.

28 Burgerschap op school
Marja van der Hagen
Betrek de klas bij de maatschappij.

30 Feedback van leerlingen werkt
Marja van der Hagen
Een docent wil ook wel eens een schouderklopje.

32 Elke leerling laten groeien
Karin van Breugel
Leren in eigen tempo.

38 Verhalen van veteranen
RenŽ Leverink
“Was je niet bang dat ze je dood zouden schieten?”

44 Ander werk voor de docent
Jos Zuylen
Deel 3: Op Het Stedelijk Lyceum Enschede verschuiven de taken.

VASTE RUBRIEKEN

6 Berichten

7
JETSES – CARTOON

8 Nieuwe onderbouw

9 Tweede Fase advies

10 Puntenel

13 Lesgeven zonder boek
Kees Beekmans

20 Co & Co

21 Docenten over hun maatschappelijke taken

26 Ict in de praktijk

37 Verschenen

42 Driemaal dvd

43 Leren van elkaar
Hans van der Molen

46 Niet verder vertellen
Michel Pijpers

46 Agenda