Van twaalf tot achttien — Jrg. 2005 (december 2005) Nr. 10

Thema: IDENTITEIT

16 Socratisch gesprek over morele kwesties
THEMA
Mieke Aarts
Hoe hou je vast aan je eigen morele overtuiging en respecteer je toch die van de ander? Filosoof Paul van Tongeren met docenten rond de socratische gesprekstafel.

18 School moet matchen met omgeving
THEMA
Fred Geelen
Een school moet geworteld zijn in z’n omgeving. Dat vindt Geert-Jan Snijders, directeur van het Corbulo College in Voorburg. Twintig jaar geleden stond de school op de rand van sluiten. Inmiddels zijn er wachtlijsten.

44 Iedere tweede fase is uniek
THEMA
Henk Lindeman en Dick Nierop
Scholen mogen en moeten steeds zelf beslissen. Voor docenten is het belangrijk mee te denken hierin, omdat elke keuze van invloed is op wat zij in de klas doen. Dit geldt des te sterker omdat scholen voor 2007 duidelijkheid moeten hebben over hun vakkenpakket, en over de inhoud van de schoolexamens.

EN VERDER

14 Een nieuwe beeldenstorm
Frans Adriaenssen
Burgerlijke cultuur en straatcultuur in de school

20 Zwemparadijs trekt leerling de techniek in
Marcus Vlaar
Computerspellen om negatief imago te doorbreken.

22 De leerlingen en de zuilen
THEMA
Marjolijn Goedegebuure
Schoolpleingesprekken over missie en ervaren praktijk.

24 Onwetendheid over psychische problemen te lijf
RenĀŽ Leverink
Het project ‘Te Gek’ draagt bij aan meer begrip, en dus aan een betere sfeer.

28 Wandelgang maakt wegwijs in vraaggestuurd leren
Fred Geelen
Een ander soort conferenties voor docenten.

30 Cultuurprofielscholen
Jan Simons
Cultuureducatie ook in de nieuwe onderbouw.

32 Levensvragen leiden naar Afrika
THEMA
Anneke Hesp
VSO zendt docenten uit naar ontwikkelingslanden.

34 Kijken bij: collega’s in opleiding
Suzanne Visser
Nieuw type lerarenopleiding op de Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal.

38 Alle Leerlingen bij de Les vernieuwd
Marja van der Hagen
Methode voor actief en sociaal leren ontwikkelt zich verder.

42 Het nieuwe leren gaat internationaal
Virna-Lizza Sol
Buitenland als educatieve partner voor Anna van Rijn en Corlaer College.

VASTE RUBRIEKEN

6 Berichten

7
JETSES – CARTOON

8 De nieuwe onderbouw

9 Tweede fase advies

10 Puntenel

13 Ken jezelf
COLUMN
Josette Linssen en Ben van der Hilst

21 Docenten over de identiteit van hun school

26 Ict in de praktijk

27 Tribune

36 Jiska Ravenhorst

36 Driemaal dvd

37 Verschenen

46 Marcel Groeneweg

46 Agenda