Van twaalf tot achttien — Jrg. 2004 (november 2004) Nr. 9

Thema: Is dit mijn beroep ?

5 Baten en kosten
REDACTIONEEL
Anneke Hesp

14 Eindelijk loon naar werken
THEMA
Cor Verheul
Je werkt hard en hebt goed contact met de leerlingen. Iedereen wil graag met je samenwerken en de schoolleiding prijst je de hemel in. Maar zo nu en dan bekruipt je het gevoel dat alleen een complimentje niet genoeg is. Biedt het functiewaarderingssysteem de oplossing?

16 EŽn hand kan niet klapt
THEMA
Mieke Aarts
In 1992 wisselde Kees Beekmans van beroep: hij was journalist, bij de Volkskrant, en werd leraar, op een zwarte school in Amsterdam. Maar hij bleef schrijven, nu over zijn leerlingen. Aanvankelijk voor NRC Handelsblad, sinds een jaar wekelijks voor De Groene Amsterdammer.

18 IPB is er voor de docent
THEMA
Elleke Poortvliet
‘Docenten kunnen enorm veel profijt hebben van integraal personeelsbeleid (ipb),’ zegt Dineke Raap van de onderwijsadviesorganisatie CPS. Ze ontwikkelde een model voor ipb waarin de leraar het middelpunt is. Raap: ‘Ga spitten in het ipb-plan. Vraag na welke mogelijkheden er zijn. Je kunt je werk ermee verlichten’.

20 Omar Yacoub: Docent van het jaar 2004
THEMA

24 Competent en content?
THEMA
RenŽ Leverink
De Taakgroep Vernieuwing Basisvorming schetst de contouren voor de herinrichting van de onderbouw. Volgend jaar wordt de Tweede Fase opgeschud. Bij al die turbulentie is de aandacht vaak gericht op de consequenties voor de organisatie van de school. Maar wat zijn de gevolgen voor de docent? Een gesprek met Hetty Mulder, SLO-cošrdinator voortgezet onderwijs.

44 Veranderen en accepteren
THEMA
‘Ik kan me niet aanpassen want ik begrijp niet wat ik fout doe…’

EN VERDER

22 Kies doordacht
Suzanne Visser
Het vmbo opent zijn deuren voor het bedrijfsleven.

28 Van afgericht naar eigenwijs
Marja van der Hagen
Herontwerp voor Tweede Fase doet sterk denken aan natuurlijk leren.

32 Van droomschool naar nieuwbouw
Ton Oudshoorn en Leo Hulsebos
Eerst een onderwijsconcept, dan pas de architect.

34 Vmbo heeft recht op Techniekplein
Albert Cox
Leren van en met elkaar.

36 Investeren in braingain
TRIBUNE
Marianne Pluymakers

37 Les in de huiskamer
Inge Schaap-Hummel
‘Hij gaat voor het eerst met plezier naar school’.

38 Samenhang door projectweken
Marja van der Hagen
De Nieuwe Onderbouw

VASTE RUBRIEKEN

6-12 Berichten

7 JETSES – CARTOON

8 VMBO-VRAAG VAN DE MAAND

9 Tweede Fase advies

10 Puntenel

11 Mag ik even een teiltje
Michel Pijpers

21 Leerlingen over kwaliteit

26 Ict in de praktijk
Ton Oudshoorn

27 D’t is mijn werk
TRIBUNE
Kees Beekmans

42 Driemaal dvd

43 Gesprek
Hans van der Molen

45 Verschenen

46 Agenda