Van twaalf tot achttien — Jrg. 2004 (mei 2004) Nr. 5

Thema : DRUGS – ROKEN, DRINKEN, SLIKKEN

5 Slachtoffers
REDACTIONEEL
Anneke Hesp

14 Verbieden helpt niet
THEMA
Anneke Hesp
Genotmiddelen verbieden is onmogelijk menen de voortrekkers van het Haagse project ‘De gezonde school en genotmiddelen’. Wel kan een school leerlingen helpen de risico’s te onderkennen en zo de kans op misbruik verkleinen.Het Hofstad College in Den Haag maakt daarvoor ruimte vrij in de mentorlessen.

16 Junk in de klas
THEMA
Volgens leerlingen van het Apeldoornse Edison College mag experimenteren met drugs, maar niet op school. Ze stellen voor een junk of ex-junk zijn verhaal te laten vertellen in de klas.

18 Roken, daar kun je wat van leren
THEMA
Anti-rookcampagnes blijken even zovele redenen om nog eens een flinke trek te nemen. Is misbruik van genotmiddelen te voorkomen?

21 Docenten over drugs
THEMA
Docenten over verantwoordelijkheden, taakopvattingen en de grenzen van de school.

EN VERDER

22 Schoolontwikkeling begint met goede relaties

Het Utrecht-Zuid College wil werken vanuit een basis van vertrouwen tussen leerlingen, docenten en directie.

24 Masterclasses voor interne begeleiders
‘Alle leerlingen bij de les’ voor experts in de school.

28 Vmbo-examen: aanpassen of afschaffen?
De mogelijkheden voor meer praktijk in de afsluiting.

31 Verandergekte?
Uitvoerbaarheid van plannen is afhankelijk van een goede analyse.

32 Bruggen bouwen in de regio
Een gezond vmbo heeft buitenstaanders nodig.

34 Gast voor de klas
De Groenschool in Eindhoven heeft gekozen voor een structurele aanpak.

36 Proeftuinen en leergebieden
De nieuwe onderbouw deel 2

38 Ruimte voor verschillen
Vwo-leerlingen kiezen eigen weg bij Duits.

40 Multiculturele scholen en hun ouders
Hoe anders zijn de ouders van gekleurde klasgenoten? Deel drie van een drieluik voor verkleurde scholen.

44 Contract tegen gedragsproblemen
Geen juridisering, wel een overeenkomst.

VASTE RUBRIEKEN

6 – 14 Berichten
– Sportontwikkelingswerk
– Onderwijsprijs
– Koers voortgezet onderwijs
– Mobiele telefoons helpen Afrika
– Krantenbezorgers ambitieuzer
– Kinderen en oorlog
– Frans en/of Duits in gymnasia
– Mov(i)e up
– Nieuwe scheikunde havo/vwo
– Baskische huiswerkbegeleiding
– Onderzoeksvaardigheden vmbo
– ‘Herinvoering van vso-lom’
– Dyslexie en examen
– Selectie studenten
– Telefonische vraagbaak voor ouders
– Taalcošrdinatoren

7 ”Zijn wij zo’n saaie klas?’
JETSES – COLUMN

8 Waar kan ik lesmateriaal vinden, dat naast mijn methode te gebruiken is?
VMBO-VRAAG VAN DE MAAND

10 Punt en el

11 Lio
‘Moeie poote’

13 Voortrekkersrol
COLUMN
Sacha

20 Het probleem van Laura
HET PROBLEEM VAN…

26 Interculturele dialoog
ICT IN DE PRAKTIJK

27 Schotonomie met flexaminering
TRIBUNE
Ed SchŸssler

43 Uitburgeren
Hans van der Molen

45 Verschenen

46 Agenda