Van twaalf tot achttien — Jrg. 2004 (januari 2004) Nr. 1

Thema: TOETSEN

5 Toetsen
THEMA
Anneke Hesp (hoofdredacteur)


14 Een toets is om van te leren
THEMA
De toets staat vaak te los van het geleerde, vindt toetsdeskundige Henny Tax van Citogroep. Bezinning vooraf voorkomt verlies van leereffect en oneigenlijk gebruik van de resultaten.

16 ‘Echte handelingsplannen werken’
THEMA
Aan toetsen gaan handelingsplannen vooraf als het gaat om leerlingen met leerwegondersteuning. Dat werkt alleen als een dergelijk plan per leerling past op een dubbelzijdig papiertje, merken docenten in Apeldoorn.

18 Toetsen en verklaren
THEMA
Aan de toetsen van het Bureau Toetsing en Verklaring komt geen pen of papier te pas. Leerlingen moeten vooral laten zien wat ze kunnen. De mogelijkheid om delen van de opleiding met een certificaat te verlaten, motiveert leerlingen en docenten.

21 Vier docenten over…
THEMA
Toetsen maken is een vak apart, docenten kunnen dat niet.

22 Faalangst is een signaal
THEMA
De oorzaak van faalangst wordt vaak bij het individuele kind gezocht. Judith Wensink vindt dat een school met faalangstige kinderen ook moet kijken naar het pedagogisch klimaat en het onderwijssysteem.

EN VERDER:

24 ‘Wat heb ik aan die methode?’
Open boek geeft inzicht bij keuze leermiddelen.

28 Maatschappelijke stage en morele educatie
Pilot laat zien dat een bredere benadering nodig is.

30 Nederlands is een praktijkvak
Taalzwakke leerlingen hebben vooral praktisch materiaal nodig.

32 Lastige klas vraagt contact
Alleen tijdig signaleren maakt een integrale aanpak mogelijk.

34 UniC schaft de vakken af
Utrechts openbaar onderwijs vernieuwt zich.

36 Talen leren door te doen
Tabasco zoekt scholen die openstaan voor herontwerp taalonderwijs.

38 Groeten uit Raalte
Lesgeven Anders Organiseren: de nakijkassistent.

40 Van lesrooster naar leerarrangement
Havo/vwo-leerlingen zelf verantwoordelijk maken blijft noodzakelijk.

42 Even plannen
Leren plannen kost tijd.

44 Succes met faalangst

Ard Nieuwenbroek
en Ivo Mijland
Deelpublicatie.

VASTE RUBRIEKEN:

6 Berichten

7 ‘Ik heb niet om 2004 gevraagd …
Jetses

8 Vmbo-vraag van de maand

Welke voorschriften gelden er bij de beoordeling van het cspe?

10 Puntenel
Over het www.

11 Het oliemannetje 8
COLUMN

13 De stand in
Sacha

20 Het probleem van Rob
Het probleem van …
De balans te vinden tussen aardig zijn en duidelijk zijn …

26 De digitale encyclopedie
Ict in de praktijk

27 De nieuwe onderbouw

Tribune

Ed SchŸssler

43 A of B
COLUMN
Hans van der Molen

45 Verschenen

46 Agenda

47 Colofon