Van twaalf tot achttien — Jrg. 2004 (februari 2004) Nr. 2

Thema 1:
Arbeidsvoorwaarden“Wie pas reageert als het lesrooster rond is komt meestal te laat.”

Thema 2:
naar de volgende ronde …

5 Het onderwijs stond stil…
Anneke Hesp, hoofdredacteur

14 “Ze doen maar”

THEMA 1 en 2
Docenten hebben de naam goed gebekt te zijn. Gaat het echter om individuele arbeidsvoorwaarden, zoals een beter lesrooster of meer scholing, dan zijn ze vaak wat stil. De een uit collegialiteit, de ander gewoon uit luiheid.

16 Aanstormende docenten
THEMA 2
Op het Revius Lyceum in Doorn staan sinds een maand leerlingen voor de klas. Maak kennis met de ‘aanstormende docenten’.

18 Meesterstukken
THEMA 2
De Stichting Carmel richtte drie jaar geleden de Carmel Management Academie op. Inmiddels mogen zo’n 25 docenten zich Master of Management in Education noemen.

20 Klassiek geschoold
Dvd-rom. Het orkest laat leerlingen klassieke muziek ervaren.

22 Kweekvijvers voor andere taken
THEMA 2
Kweekvijvers bereiden docenten voor op de mogelijkheden die taak- en functiedifferentiatie bieden. Dani‘lle van der Maten, leerkracht Frans, volgde een zogeheten kweekvijverproject en is nu cošrdinator Internationalisering.

24 Functioneringsgesprekken zijn te schraal
THEMA 1 en 2
Gesprekken rond persoonlijke ontwikkelingsplannen vragen meer van de schoolleiders dan dat zij in huis hebben.

28 Brainbox vervangt het boek
Elektronische leeromgeving dwingt docent tot duidelijke didactiek.

31 Geachte redactie
Lourense Das
Open brief van de Landelijke Werkgroep Schoolmediathecarissen in het Voortgezet Onderwijs

32 Wiskunde lezen kan makkelijker
Meervoudige intelligentie en leervaardigheid.

34 Schoolregels en liefdesrelaties
Samen gedragsregels opstellen over seksuele veiligheid.

36 Onderwijs als motor van de economie
Campus Winschoten, beroepsonderwijs met doorlopende leerlijnen.

38 Groeten uit Venray
Lesgeven Anders Organiseren: de zorgcošrdinator.

40 De behoefte onder een emotie
Paul Beekers (CPS)
SG Liudger gaf 180 docenten een training Emotionele Intelligentie.

44 Motiveren voor Afrika
Anneke Hesp
Leerlingen leren van internationale contacten in project ‘Dance4life’.

VASTE RUBRIEKEN

6 Berichten

7 Jetses
CARTOON
“Effectief vergaderen over het budget kost tijd, ….. en tijd kost geld, …… en daar is geen budget voor.”


8 Vmbo-vraag van de maand

10 Puntenel
Over het www

11 Levend materiaal
LIO
Zij-instromer Marije Go•nga loopt stage op een brede scholengemeenschap in de randstad.

13 Schooltas
COLUMN
Sacha (4 gym)

21 Docenten over het rooster

26 Ict in de praktijk

27 Het ei van Maria
Tribune
Ed SchŸssler

35 Het probleem van … Christine
Over startproblemen van een zij-instromer

43 Vergeten
COLUMN
Hans van der Molen

45 Verschenen

46 Agenda

47 Colofon