Van twaalf tot achttien — Jrg. 2004 (april 2004) Nr. 4

Thema: VEILIG?

5 Tien jaar
REDACTIONEEL
Anneke Hesp

9 Jubileumprijsvraag
Wie zei wat sinds 1994?

12 De opties van de nieuwe onderbouw
Hans van der Molen: “Er hoeft niks ‘ge•mplementeerd’ te worden”.

16 De tweede fase als klaroenstoot
Ans Buys: “Wij spelen in deze maatschappij een essenti‘le rol”.

20 VMBO wil pedagogen
Jaap Westbroek: “Waar geleerd wordt vallen spaanders”.

24 ‘Maak stop-outs van drop-outs’
Professor Marc Vermeulen van de Open Universiteit in Heerlen en de Universiteit van Tilburg trekt zijn conclusies na tien jaar onderwijsontwikkelingen. “Onderwijs is geen groeisector meer”.

28 Het oudste collectief
Informatievoorziening in de hitte van de dag.

30 De smaakmakers van Schooltv
Met opmerkelijke series als Vrienden zonder grenzen probeert Schooltv zowel leerlingen als docenten aan te spreken.

32 ‘Raak me niet aan’
THEMA
Hondsbrutaal en je wordt meteen beschuldigd van discriminatie. Hoe is de kloof tussen straat en school te overbruggen?

34 Werken aan Zorg en Welzijn
Van werkpleksimulatie tot scholingsprogramma’s.

36 Minder startmomenten voor volgend schooljaar
De Nieuwe Onderbouw deel 1

38 Groeten uit Zaandam
Lesgeven Anders Organiseren: van krijtje tot kantooromgeving.

40 Nieuwe uitdagingen voor talen-talenten
Talent Internationaal voor leerlingen die meer kunnen.

42 Zo zijn onze manieren
THEMA
Geen schijnveiligheid, maar afspraken en spelregels die door iedereen worden gedeeld en nageleefd.

44 GrassRoots en het nut van multimedia
Goede ict-idee‘n worden beloond.

46 Boosheid als kracht
THEMA
Docenten die hun boosheid goed weten te hanteren, scheppen een veilig klimaat voor hun leerlingen.

48 Timmeren in de taalwerkplaats
Taalwerkplaatsen duiken steeds vaker op in havo, vwo en vmbo.

50 Van schoolkassa naar scankassa
Leerwerktrajecten ontwikkelen zich verder.

52 De didactiek van de multiculturele school
Activerend leren of frontaal: de afwegingen van scholen die verkleuren.

56 Conci‘rges zijn goud waard
THEMA
Conci‘rges zijn verantwoordelijk voor de contacten met iedereen in en om de school. Ze verdienen aandacht en scholing.

60 Computer leest voor
Kurzweil 3000, voor leerlingen met leesproblemen.

VASTE RUBRIEKEN

6 – 11 Berichten
– Douchedenken
– Aanpassingen tweede fase per 2007
– Software Infobase 2004
– Mentoren en decanen
– Jubileren
– Doubleren
– Brugwachters
– Doe-het-zelf-scholing
– Schoolkosten gestegen
– Zinkend vmbo
– Toename aantal gymnasiasten

7 “Ik vraag jullie voor de honderdste keer…”.
JETSES – COLUMN

8 Een leerling in de theoretische leerweg heeft in het vierde leerjaar een zodanig vakkenpakket gekozen dat diverse sectoren mogelijk zijn. Welke sector moet de school straks op het diploma vermelden?
VMBO-VRAAG VAN DE MAAND

10 Over het www
PUNTENEL

11 Controle
COLUMN
Sacha

19 Docenten over emoties

26 Digitaal samenwerken
ICT IN DE PRAKTIJK

27 De houdbaarheidsdatum van mavo
TRIBUNE
Ed SchŸssler

35 Het probleem van Hermine
HET PROBLEEM VAN…

59 Witter dan wit
COLUMN
Hans van der Molen

61 Verschenen

62 Agenda