Van twaalf tot achttien — Jrg. 2003 (februari 2003) Nr. 2

5 Open dag
Redactioneel

6 Nieuws
berichten

7 Jetses
Cartoon

8 Vmbo-vraag van de maand

10 Over (nieuwe) onderwijssites

Puntenel


11 Het oliemannetje 3
COLUMN
J.W.C. Brock

13 De zwakste schakel

Sacha
Sacha van Akkeren (leerling 3 gymnasium)

14 Het staat er toch!
Hans de Vries
Het onderwijs wordt steeds taliger. ledere vakdocent zou zich de vaardigheid moeten verwerven om het trainen van leesvaardigheid te integreren in de les.

16 Tijdwinst in studiehuis
Marco Koetsier en Gerard Nijhof (Axis)
“Het mooie van samenhangend onderwijs is dat het veel tijd bespaart. Daardoor kan ik meer aandacht besteden aan dingen waar ik normaal gesproken niet aan toe zou komen.” Aan het woord is Wim Sonneveld, anw- en natuurkundedocent.

18 De eerste WI&E klas

21 ‘PrOmotie’, het nieuwe leren voor het praktijkonderwijs
Jeannet Visser en Corien Bšgels (KPC Groep)

22 Trauma’s in de klas
Marja van der Hagen (APS)
Sommige leerlingen vertonen gedrag waarmee je als docent cht geen raad weet. Zulk gedrag is vrijwel altijd terug te voeren op een traumatische achtergrond. De trainingsmodule ‘Prepare’ leert docenten ook in die gevallen professioneel te handelen.

24 “In de praktijk leer je het meest”
Suzanne Visser en Corien Bšgels (VMBO-impulsprojecten)
De werkplekkenstructuur haalt voor docenten beroepsgerichte vakken in het vmbo heel wat overhoop.

27 Bint is terug

Tribune
Ed SchŸssler

28 Van blindenbibliotheek naar ‘Anders lezen’
Tom Braams
Daisy (Digital Audio-based Information System), het digitale boek. De vroegere blindenbibliotheken heten tegenwoordig ‘Anders lezen bibliotheken’. Ze werken namelijk niet meer uitsluitend voor blinden en slechtzienden. Dankzij digitale boeken kunnen nu zelfs leerlingen met een ernstig leesprobleem regulier onderwijs volgen.

30 “Een school is nooit ten dode opgeschreven”
Martine Kruider (CPS)

32 Docent: de kachel in de klas
Rosanne de Boer

35 Klusser of professional?
Ict-portret
Reiny de Fijter en Heidi de Gier (CPS)

36 Scheikunde krijgt nieuw elan
RenŽ Leverink (SLO)

38 Lesvoorbeelden op internet
Marja van der Hagen (APS)

40 Competente docenten

OOG (Over Onderwijs Gesproken)

Nederlanders laten zich niet graag de wet voorschrijven en docenten al helemaal niet. Zeker niet als het gaat over de wijze waarop zij hun beroep moeten uitoefenen. Toch lijkt alleen al de discussie die moet leiden tot de formulering van bekwaamheidseisen te voorzien in een behoefte. “Leraarschap is een vak, mensen.”
Fred Geelen en Annet Scholten

43 Competent
Hans van der Molen

44 Ict-vraag van de maand

46 Agenda

46 Boekbespreking

47 Colofon