Van twaalf tot achttien — Jrg. 2002 (oktober 2002) Nr. 8

6 Berichten

7 Jetses

8 Vmbo-vraag van de maand

9 Het oliemannetje

10 Punt en el

13 Sacha

14 De scholen van 2020
Bepalen de kinderen die nu geboren worden in 2020 zelf hun leren? En wie van ons maakt dan nog gebruik van papieren en boeken? De eerste aflevering van een serie.

16 Brochure Orde

18 Profielteams maken
Een belangrijke gedachte achter de invoering van de vier profielen in de tweede fase is het krijgen van samenhang in het lesaanbod. Om dat te bereiken is samenwerking nodig tussen collega’s die verschillende vakken geven. De Breul in Zeist en Broklede in Breukelen maakten profielteams die werken aan een gezamenlijke didactiek. De eerste producten zijn een beta-laboratorium en profielmiddagen.

20 Lastige leerlingen
Leerlingen die zich consequent niet aan afspraken houden en vervolgens brutaal of agressief reageren als de leerkracht bestraffend optreedt. Dit soort lastig gedrag lijkt steeds vaker voor te komen. Dat signaleerde ook het Nova College in Amsterdam. Om het tij te kregen alle docenten een training aangeboden en werd de Zorglijn ingevoerd.

22 Laten leren in plaats van lesgeven

24 Agenda

25 E-mailvrienden door taallessen

27 Tribune
Ed SchŸssler

28 Interview Frans Meijers

29 Over onderwijs gesproken

30 Boeiende bedrijfssimulaties

32 Dyslexie erkennen en herkennen

34 Vaardigheden beoordelen

36 School als goeie buur
Een band kweken met de buurt n leerlingen motiveren: dat is de opbrengst van een even simpel als effectief impulsproject op twee vestigingen van de Interconfessionele Scholengroep Amsterdam. Derdeklassers vmbo-theoretische leerweg snuffelen hier aan de beroepspraktijk. “Zo leer je echt iets voor later.”

38 Online met Canada

40 Selector deelt de klassen in

42 Taalbeleid of andere aanpak?

44 http://www.kennisbanktechniek.nl/

45 Schoolleiders in de spiegel

46 Kiezen voor keuzewerktijd

48 Ons lijf is ŽŽn brok chemie

50 Een les van twee dagen
Werken in lange aaneengesloten periodes levert meer betrokkenheid op bij het onderwerp. Maar het stelt ook andere eisen aan docenten en leerlingen dan vijftig minuten. Dat concludeert Albert van der Knaap van het Jacobus Lyceum in Enschede die twee dagen met zijn vwo-leerlingen in de geschiedenis van de eerste wereldoorlog dook.

52 Ict-vraag van de maand

53 Afrekenen
Hans van der Molen

54 Verschenen

55 Colofon