Van twaalf tot achttien — Jrg. 2002 (december 2002) Nr. 10

6 Nieuws

7 Jetses

8 Vmbo-vraag van de maand

10 Punt en el

11 Oliemannetje

13 Sacha

14 Keuzewerktijd dankzij periodiseren
Keuzewerktijd, perioderoosters, een flexibele lessentabel en goed geoutilleerde studieruimten. Dat zijn de bouwstenen van het studiehuis van Oscar Romero in Hoorn. Marc Cornelisse en Anita Zwagerman beschrijven op welke manier de school de bovenbouw havo/vwo heeft gestructureerd.

16 Vernieuwen is hard werken
Het vmbo leeft op. Nieuw onderwijs, nieuwe werkvormen, nieuwe praktijklokalen. Maar hoe gaat het eigenlijk met de mensen? Ervaringen van het Brandenberg College in Landgraaf. “Het is in het belang van de leerlingen, maar voor mij is het wel heavy.”

18 Talenquest

20 Docenten als keuzebegeleiders

22 Kernvaardigheden in de tweede fase

24 Lerarenopleidingen moeten dichter bij scholen komen

27 Tribune
Ed SchŸssler

28 Leren in de 21ste eeuw
Om het nieuwe leren vorm te geven is het nodig het concept ‘school’ eerst van alle franje te ontdoen. Natuurlijk leidt zo’n bezinning op wat en hoe docenten werken naar behoorlijke verschillen met de huidige situatie. Toch moeten scholen niet te teveel stappen tegelijkertijd maken willen.

32 Ziek in stad en dorp
Lesgeven in de provincie is niet (veel) ongezonder dan in de randstad. Toch is er verschil tussen stad en dorp. Bovendien duiken nieuwe ziekmakende problemen twee jaar eerder op in de steden van het westen.

34 Perspectieven op het Heelal

36 Ckv vmbo

38 Pioniers in eigen klaslokaal
Licht, Beeld en Geluid is een nieuw vmbo programma aan TecWest Amsterdam. De technische brede opleiding biedt goede doorstroomperspectieven en leidt tot werk in de media en het theater. Belangrijk element in het pedagogisch-didactisch klimaat is het klaslokaal.

40 Bedrijf zonder centen

43 Ict portret

44 Ict-vraag van de maand

45 Een stilzwijgend voornemen
Hans van der Molen

46 Agenda

46 Boekbespreking

47 Colofon