Van twaalf tot achttien — Jrg. 25 (juni 2015) nr. 6

05 Editorial

06 Informaticaonderwijs op de schop
Erik Barendsen
De eerste in een serie artikelen over een herijking van het informaticaonderwijs: waar gaat het over?

09 Jan Fasen

10 Tijd voor een ontwikkelingsgericht curriculum
Marco Snoek en Hanneke Hallink
Een pleidooi voor ontwikkelingsgericht begeleiden van startende leraren.

14 Leraar en mentor cruciaal in de strijd tegen voortijdig schoolverlaten
Toine Pas en Anouke Bakx
Het Varendonck-college onderzocht haar eigen schooluitval.

17 Frank Weijers

18 Amsterdam zoekt schoolmakers
Renée Conradi
Verwachte leerlingengroei samen laten gaan met nieuw onderwijs ontwikkelen.

20 Hoe word je een virtuoze leraar?
Marco Snoek, Hartger Wassink en Klaas van der Laan

23 Berichten
28 Gastcolumn Rob Buis
30 Vraag het Paul: evidence informed

32 Karel en Elegast voor beginners
Marianne Verhallen

34 Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden
Chantal Kessels

37 Scholen om van te leren
Frans Schouwenburg

40 Niet meedrinken in de keet
René Leverink

42 NU – lopende zaken
45 Verhuisbericht Onderwijsmuseum
46 Reisgids Digitaal Leermateriaal: mag ik even inbreken?
47 Frans Ottenhof

48 Studiekeuze kan beter
Janike Pel

50 Professionalisering
52 Boeken
54 De Leesclub: Filosoferen aan de keukentafel
56 MUST THINK Ad Verbrugge over Hegel
59 Piet Post