Toon Speziaal — Jrg. 2 (september 2007) Nr. 4

3 Onderwijs blijft mensenwerk
DE REDACTIE

4 Felle discussie over mininorm onderwijstijd
Martin Franken – Projectgroep Kwaliteit van Leerlingenzorg
De gestelde norm voor onderwijstijd, en dan vooral de wijze waarop de inspectie die controleert, brengt het onderwijsveld flink in beroering. Werknemers- en werkgeversorganisaties trekken fors van leer tegen OCW, de Tweede Kamer en de inspectie. Volgens onderwijsbegeleider Loes Roffelsen ‘gaat het ten koste van de kwaliteit van het onderwijs als voldaan wordt aan die kwantitatieve eis’.

7 Vrijheid van onderwijs ondergaat verandering / Passend onderwijs in aantocht
In plaats van de overheid zijn nu de regio’s zelf verantwoordelijk voor de invulling van passend onderwijs. Scholen en schoolbesturen zullen dus steeds meer moeten samenwerken. Volgens hoogleraar Paul Zoontjens worden daardoor de verschillen tussen regio’s en scholen groter. “In de toekomst gaat het over vrijheid voor ouders, van onderop en geen vrijheid die van bovenaf wordt georganiseerd.”

9 Love me tender
COLUMN
Peter Boer

10 Aandacht voor leerlingen met dyslexie blijft nodig

Een zwakke leesvaardigheid staat schoolsucces vaak in de weg. Ouders van leerlingen met leesproblemen en dyslexie maken zich zorgen over de toekomstmogelijkheden van hun kinderen. Zij eisen voor hun kinderen – terecht – goede leesbegeleiding op. Wat is er tot nu toe bereikt met het Masterplan Dyslexie en waaraan wordt op dit moment gewerkt?

12 RT en AB moeten handen ineenslaan
‘T VERHAAL VAN
Lex van de Kamp is nu ambulant begeleider, maar was voorheen remedial teacher. Die combinatie van eerst rt’er en nu ab’er, noemt hij ideaal. Van de Kamp is van mening dat de rt’er en de ab’er, en wellicht ook de zorgcošrdinator, veel meer zouden kunnen samenwerken. Vooral als straks de volledige lumpsum eraan komt, is het belangrijk om samen een plan te trekken.

14 Sbo Het Dok anticipeert op passend onderwijs
Het Dok is een school voor speciaal basisonderwijs in Zaandam. Kan een kind met een hulpvraag binnen het regulier onderwijs gehouden worden met ondersteuning van sbo Het Dok? Directeur Buijs van Het Dok ging, binnen het samenwerkingsverband, deze uitdaging met een aantal reguliere basisscholen aan. Daarbij is vraaggestuurd wat Buijs betreft het kernwoord.

16 Soms zijn problemen groter dan jongeren
Over psychiatrische hulp in het onderwijs

18 Passend maar ook competent naar het voortgezet onderwijs
Staatssecretaris van OCW Sharon Dijksma herhaalde het onlangs nog maar eens: “Wat ik wil, is dat voor elk kind de kansen op de beste ontwikkeling centraal staan. Maar ook: dat kunnen leerkrachten niet alleen. Dat moeten ze samen met ouders en professionele deskundigen doen.” (Brief TK 200726259 d.d. 5 juli 2007). In dit artikel wordt op deze doelen ingegaan door ‘passende en warme’ overdracht van leerlingen die de basisschool verlaten en naar het voortgezet onderwijs gaan, extra aandacht te geven. Om deze overdracht zo ‘passend en warm’ mogelijk te laten verlopen, is een vragenlijst ontwikkeld. Deze geeft zowel de leerling, de ouders, de leerkracht/begeleider die de leerling ‘overdraagt’ of ‘ontvangt’, als de verwijzingsinstantie, betrouwbare en waardevolle informatie over een verdere schoolloopbaan en mogelijke begeleiding van de leerling.

20 SBO en SO in beweging


20 Studiedag voor Intern Begeleiders Basisonderwijs


21 Digitaal pesten tegengaan
DOEN

Tips voor de praktijk

25 Honderd dagen… Klip en klaar!
JARGON

26 Over d-tjes en t-tjes
Terwijl een flinke onweersbui over het mooie Borculo trekt, blikt Nelly Oostrik terug op de tijd dat zij vanuit haar eigen praktijk leerlingen begeleidde.

28 Van klijnu gijt naar kleinigheid
Waarom nog langer fouten maken? Als kinderen met spellingsmoeilijkheden (en dyslexie) een woord kunnen opbouwen door klanken (en klankstukjes), tekens (en woorddelen) te combineren, zijn zij wel degelijk in staat een woord juist te schrijven. Na jarenlange samenwerking met deze kinderen ontstond de gloednieuwe spellingmethode Pi-Spello, die voorziet in deze specifieke behoefte.

30 Twentse droom wordt werkelijkheid

Een gesprek met drie bevlogen leidinggevenden die ŽŽn droom delen: het onderwijs in Twente z— inrichten dat er geen kind meer buiten de boot valt en geen ouder meer van het kastje naar de muur gestuurd voelt.

32 Amsterdamse kopklasleerlingen doen het goed

‘Allemaal veel geleerd en een hoger schooladvies gekregen dan een jaar geleden.’ Je moet de kopklas echt willen en volhouden

34 Huiswerkbegeleiding: strakke planning en vastgelegde procedures
In elke regio opereert wel een particulier instituut dat huiswerkbegeleiding aanbiedt. Wat is het succes achter deze instituten? Toon?Speziaal maakte een afspraak met de directie van StudiePlus in Geleen.

36 Vroegtijdig ingrijpen met SPRINT
SPRINT is in 2000 ge•ntroduceerd op zes basisscholen in Amsterdam Oost-Watergraafsmeer, op initiatief van het Stadsdeelbestuur. Wat is SPRINT en hoe kan het scholen helpen om gedragsproblemen bij leerlingen vroegtijdig om te buigen? Een beschrijving in vogelvlucht.

38 Competenties van de remedial teacher
Elke onderwijsgevende heeft, sinds de invoering van de Wet op de Beroepen (BIO) vorig jaar, de verplichting een bekwaamheidsdossier bij te houden. De Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT) heeft voor de remedial teacher een systeem van competenties en gedragsindicatoren opgesteld, op basis van de landelijke richtlijnen. In eerste instantie is dit systeem voor de remedial teacher bedoeld om een duidelijk en meetbaar beeld te krijgen van het eigen functioneren. Daarnaast zijn de gedragsindicatoren goed bruikbaar voor de intervisie en tevens als beoordelingsmodel in het kader van de ontwikkelingsgesprekken met leidinggevenden. In dit artikel staat een korte beschrijving van elke competentie, die zowel te gebruiken is in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs.

40 GESPOT
Lees, doe of kijk:
– Leerlingen over dyslexie
– Zeven principes voor een rijke leeromgeving
– Nog steeds taalachterstand migrantenkind

42 Colofon