Toon Speziaal — Jrg. 1 (oktober 2006) Nr. 4

Thema: TAAL EN LEZEN

3 Niet aan het toeval overlaten
DE REDACTIE

6 Leesproblemen en dyslexie
THEMA
Masterplan Dyslexie is afgelopen. Het project heeft veel opgeleverd, van protocollen tot conferenties en een steunpunt. We blikken terug op het werk dat is verzet en we kijken vooruit naar wat er nog moet gebeuren. Heel wat, is de conclusie. Maar hoe zit het met de continu•teit in beleid? Krijgen we de kans om een slag te maken?

9 Klassikaal toetsen scheelt tijd
De individuele, dus arbeidsintensieve AVI-toets alleen nog bij uitzondering

10 Taalpilots onderwijsachterstanden
THEMA
Volgend jaar start een driejarig pilotproject Taalbeleid Onderwijsachterstanden. Nu al vinden er in verschillende steden en regio’s voorbereidingspilots plaats. Een aantal pilots besteedt extra aandacht aan autochtone achterstandsleerlingen met laagopgeleide ouders, de vroegere 1,25 leerlingen. Projectleider Gea Spaans van WSNS Plus vertelt er meer over.

11 Een Super Dag!
COLUMN
Peter Boer

12 Engels in de onderbouw
Vroeg vreemdetalenonderwijs (VVTO)

14 Regenboogschool werkt met ‘De Verteltas’

Meer (voor)leesplezier voor ouders en kinderen. Lovende woorden van de jury van de Taalunie Onderwijsprijs 2006 voor ‘De Verteltas’ , ŽŽn van de winnende projecten. Aanleiding om eens een bezoek te brengen aan De Regenboog, een kleurrijke basisschool in Amsterdam Zuid-Oost. Daar wordt ‘De Verteltas’ al drie jaar gebruikt om taalontwikkeling te stimuleren.

17 Tweetalig in Nederland
‘T VERHAAL VAN
Hoe een Marokkaans meisje naar Nederland kwam

18 Moedertaal is belangrijk

“Meertalige kinderen moeten thuis geen Nederlands spreken”. “Thuistaal van meertalige kinderen onterecht in negatief daglicht”, kopt het persbericht van de beroepsvereniging van logopedisten NVLF. Aanleiding voor de redactie om contact op te nemen met Nurdan Yildirim, een logopediste van Turkse afkomst. Wat vindt zij van de kwestie?

19 LeesInterventie Noord-Nederland (LIN)
“…leesachterstanden te wijten aan kwaliteitsproblemen bij leerkrachten…” Aan het woord is Lidy Ahlers, vanuit CPS betrokken bij het LIN-project als ŽŽn van de projectleiders.

20 De leeuw is los!
Boeken over dieren. Kinderboekenweek 2006: 4 t/m 14 oktober.

21 Tips voor de praktijk
DOEN
Actie en plezier in taal: gewoon uitproberen! Op zoek naar andersoortige materialen. En die zijn er, veel meer dan je denkt!
– Een verhalenschijf
– Spelling, geen kwelling
– Kokend lezen
– Vouwend lezen
– Ontdekkend lezen
– Actief taal leren met een film

25 Taal en techniek hand in hand
Techniek is een relatief nieuw leer- en vormingsgebied in het basisonderwijs. ‘Taal en techniek ge•ntegreerd’ van KPC-groep probeert structurele verbindingen te leggen tussen taal en techniek samen met het Programmabureau VTB (Verbreding Techniek Basisonderwijs)

26 Dyslectische kinderen leren lezen
THEMA / BOEKBESPREKING
Kinderen met leesproblemen krijgen gemakkelijk een hekel aan lezen. Ze moeten steeds maar weer rijtjes woorden leren en krijgen saaie boekjes voorgeschoteld. Volgens Anneke Smits, hoofdauteur van het boek ‘Dyslectische kinderen leren lezen’, moeten motivatie en leesplezier voorop staan. Ook en vooral bij moeilijke lezers.

28 De Taallijn
Nieuwe impulsen voor taal: ‘De Taallijn’ van Sardes en het Expertisecentrum Nederlands

29 De schakelklas
Nieuwste troef in de strijd tegen taalachterstanden…

30 Nederlands leren in de moskee
De huiswerkklas van de Turkse vereniging Imami Cami te Culemborg. Hoe een Turkse gemeenschap zijn kinderen vooruit helpt

32 GESPOT
Lees, doe of kijk:
– Wetboek voor jongeren
– Nationale OnderwijsWeek
– Houvast bij leesproblemen & dyslexie op de basisschool
– Bas is bang
– Dyslexie, daar zit meer achter!
– Aarsrivalen, scheldkarbonades en terminale baden
– Ren, Vos! Ren!
– Handtheater
– Elke leerling een competente lezer!
www.wsnsportfolio.nl
– Gedigt – gebundelde goedfoute gedichten

36 Operatie Jong uitgevoerd
THEMA
Wat heeft drie jaar Operatie Jong ons gebracht? Een sturingsadvies met 25 aanbevelingen voor een kabinet dat op het punt staat om te vertrekken. Praktisch gezien moet er nog veel gebeuren voordat er echt geen jongere meer tussen wal en schip valt. Een kritische blik op de werkelijke opbrengsten van drie jaar Operatie Jong.

38 Luisterboeken populair

39 Lezen en Tig
JARGON

40 De kip met vier poten
Lonny Hendriks, remedial teacher bij Sensis Onderwijs in Grave en gespecialiseerd in het aanleren van braille, over een blind meisje dat moet leren lezen.

42 Colofon