Toon Speziaal — Jrg. 1 (juni 2006) Nr. 3

Thema: GEDRAG

3 Gedragsproblemen?
DE REDACTIE
Wonderstamppot niet in de aanbieding

6 Wanted: spijbelaars
THEMA
Schoolsheriff tegen vroegtijdig schoolverlaten. De VVD wil de schoolsheriff inzetten om spijbelende jongeren weer op de rails te krijgen. Structureel spijbelen mondt namelijk nogal eens in voortijdig schoolverlaten uit. Onderwijswoordvoerder Eric Balemans legt uit wat een schoolsheriff precies is. Ook gaat hij in op zijn twijfels over de zorgplicht en opent hij de discussie over de rechten van ouders. het is tijd voor een debat…

9 Leer kinderen hoe je met elkaar omgaat
THEMA
Digitaal pesten is een hot issue op dit moment. In dit artikel wordt uitgelegd waarom het kortzichtig is om MSN te verbieden. Kinderen moeten gewoon leren hoe ze met elkaar om horen te gaan, zowel digitaal als offline. Ouders en leraren moeten zich verdiepen in de digitale leefwereld van kinderen. Want ze hebben geen idee wat hun kinderen op het internet doen en wat er zich allemaal afspeelt.

10 Advies jongerenbeleid zwijgt over school

In zijn advies aan het kabinet van 26 april 2006 stelt commissaris jeugd- en jongerenbeleid, Steven van Eijck, vast dat het jeugdbeleid in Nederland te veel verkokerd is: ‘Het roer moet om’.

11 Het tij keert voor onderwijsachterstandenbeleid (oab)

11 Op sleetse Puma’s
COLUMN
Peter Boer

12 Veilig schoolklimaat op De Talisman
Allerlei vragen met betrekking tot sociale competentie.

14 Leefstijl is echt een lŽŽfstijl
Alje Heinkens, adjunct-directeur van het al 16,5 jaar bestaande ‘Leefstijl voor jongeren’ : “Leefstijl is geen methode. Nee, het is een programma”.

17 Leerlingen over (wan)gedrag
THEMA
‘Als je je verveelt, ga je klieren. Logisch toch?’

18 Veel druk op allochtone kinderen
‘T VERHAAL VAN
Vooral bij de derde generaties allochtonen gaat het erg goed thuis, ziet Harke Hofman, leerkracht groep 8 op een school in een achterstandswijk in het Utrechtse Zuilen. Hofman heeft de ervaring dat Turkse en Marokkaanse ouders die relatief nieuw zijn in Nedeland, nogal eens irre‘le verwachtingen koesteren ten opzichte van hun kinderen.

20 Ken je pappenheimers
THEMA
Over de zin en onzin van regels op school.

22 Aanval op de uitval
THEMA
Breed offensief in Rotterdam. Eddie Rondelez is een van de architecten van een samenhangend jeugd- en jongerenbeleid in Rotterdam. Als het gaat om probleemjongeren wijst hij vooral naar zmolkers, kinderen die moeilijk opvoedbaar zijn en een beperkte intelligentie hebben. Op deze groepen scholieren die zich soms gedragen als hooligans heeft bijna niemand grip. Volgens Rondelez heeft Rotterdam hier meer last van dan andere steden. En invoering van een zorgplicht voor scholen verandert daar niets aan…

25 Tien actiepunten voor aanval op de uitval

27 Tips voor de praktijk: Aanspreekladder
DOEN
Aanspreken op gedrag begint met complimenten

31 Taalpilots in voorbereiding om achterstand in te lopen
Het jaarlijkse onderwijsverslag van de Inspectie van het Onderwijs meldde dat een kwart van de leerlingen het basisonderwijs verlaat met een leesachterstand van minstens twee jaar….

32 Vensterscholen op z’n breedst
Groningen werkt al tien jaar met vensterscholen, ook wel brede scholen genaamd. Op dit moment zijn er in Groningen tien vensterscholen en gaat 70 procent van de leerlingen naar zo’n school. “We willen naar 110 procent voor de gehele stad, maar dat is op dit moment een investering die op dit moment helaas nog niet mogelijk is”, vertelt Anita Schnieders, senior beleidsmedewerker van de gemeente Groningen.

34 Dwang en dicipline in Tilburg
THEMA
Hoe pak je jongeren aan die moeilijk gedrag vertonen en strafbare feiten plegen? Nieuw project ‘Crossroads’ moet jongeren weer op het rechte pad krijgen.

36 Van Vreedzame School naar democratisch burgerschap
THEMA
De openbare basisschool Overvecht in Utrecht is nu al zeven jaar een Vreedzame School. Een school waarin verantwoordelijkheid voor elkaar en voor jezelf centraal staan. De Vreedzame School werpt zijn vruchten af. Doordat kinderen zich verantwoordelijk voelen voor het klimaat op de school zijn er beduidend minder problemen en de kinderen voelen zich een stuk veiliger.

38 Omgaan met conflicten op een Haags vmbo
THEMA
Herstelrecht confronteert dader en slachtoffer met elkaar.

40 GESPOT
– Geen slogans en one-liners
– Generatie Lonsdale
– Energize II
– Leerlingen met autisme in de klas

42 Zorgplicht ’s geen toverstafje
THEMA
Minister moet praktische oplossingen bieden voor praktische problemen. Jacques Wallage, oud-staatssecretaris van Onderwijs, stond aan de wieg van WSNS. Kinderen die vroeger werden doorverwezen naar lom- of mlk-onderwijs, kregen door Weer Samen Naar School een plekje binnen het reguliere onderwijs. Is een nieuwe fase WSNS dŽ oplossing voor het uit z’n jasje groeiende REC 4 (Regionaal Expertise Centrum)? Wallage denkt van niet en hij staat ook kritisch tegenover de zorgplichtplannen. Wat hem betreft beslist de minister te veel —ver het onderwijs in plaats van samen mt het onderwijs.

44 Sociaal-emotionele ontwikkeling, nieuw werkkader voor aanpak op scholen
THEMA
Een jaar geleden zijn WSNS Plus, projectgroep WSNS/oab (onderwijsachterstandenbeleid) en het lectoraat ‘Gedragsproblemen in de onderwijspraktijk’ samen gaan werken aan de aanpak van gedragsproblemen. Daarbij wordt aangesloten bij wat de school zelf al doet.

45 Gedrag
JARGON / THEMA


46 Het Keerpunt in Alkmaar

Als terugkeer naar school niet meer mogelijk is, is er De Opvangklas/Het Keerpunt (http://opvangklas-keerpunt.com). De reboundvoorziening presenteerde zich op de LCOJ-conferentie Rebound 2006. LCOJ: Landelijk Centrum Onderwijs en Jeugdzorg.

48 Opvoedingsondersteuning vanuit de eigen familie
Over het Rotterdamse project Eigen-kracht

50 De Deugdenboom

Ieder kind is een mijn vol edelstenen. je moet ze alleen weten op te diepen. Dat is de kerngedachte achter de methode De Deugdenboom.

51 Massage op school als middel tegen pesten
THEMA
Leerlingen van de groepen 2, 4 en 7 op bassisschool De Vijf-er in Deventer masseren elkaar twee keer in de week een kwartier lang. De resultaten zijn verbluffend: de kinderen pesten minder, spreken problemen uit, voelen zich vrijer en ook de concentratie verbetert erdoor.

52 Gedragsverandering vergt kennis, maar ook vaardigheden
THEMA
De noodzaak van een democratisch-pedagogisch offensief. Micha de Winter, hoogleraar Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken aan de Universiteit van Utrecht, schreef voor de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) een nota. In deze nota pleitte hij ervoor om jeugdigen te leren hoe in een democratie te leven. Dat sloot mooi aan bij het denken over de Vreedzame School. Immers, een vreedzame school is per definitie een democratische school.

54 Colofon