Toon — Jrg. 8 (november 2005) Nr. 9

3 Ken uzelf
REDACTIONEEL
Boudewijn Hogeboom

6 Met een andere bril naar ordeverstoorders kijken
Loes de Vries
Docenten van verlengde schooldagactiviteiten in Den Haag hebben veel baat bij een cursus om complexe ordeverstoringen in de groep succesvol aan te pakken en zo mogelijk te voorkomen. Deze WinWin-aanpak is afkomstig uit de VS en door drie onderwijsbegeleidingsdiensten vertaald naar de Nederlandse onderwijssituatie.

8 Taallijn VVE: nieuw of opfrisser?
Rosa Eversteijn
De Taallijn VVE geeft leidsters een handleiding om met taalstimulering aan de slag te gaan. Uit onderzoek van het SCO-Kohnstamm Instituut blijkt dat leidsters enthousiast zijn over deze methode en dat zij positieve effecten zien bij de kinderen. T—ch zijn er ook knelpunten gesignaleerd. En hoe nieuw is dit wondermiddel?

12 Ruimte voor inbreng van elk kind
Mylne Hanson en Maaike Hajer
Als leerkracht weet je dat elk kind in de klas zijn eigen achtergronden en ervaringen meebrengt en daar ruimte aan wil geven. Wanneer er veel variatie is in etnische achtergronden, sociale afkomst of religie is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe ga je om met ‘multiperspectiviteit’?

14 Kwaliteit en opbrengsten van islamitische basisscholen
Geert Driessen, ITS
In vergelijking met andere zwarte basisscholen, lijken de onderwijskansen van kinderen op islamitische basisscholen gunstiger te liggen. Wel liggen hun prestaties duidelijker lager dan die van de gemiddelde basisschool en daarin valt geen vooruitgang te bespeuren. Geert Driessen (ITS) verbaast zich daarover.

24 Succes- en faalfactoren in het vmbo
Sabine Severiens en Sara Rezai, RISBO
Welke factoren kunnen veroorzaken dat een leerling voortijdig schoolverlater wordt en welke factoren kunnen dat risico verminderen? Om dat te achterhalen, heeft het RISBO het Succes- en faalfactoren instrument ontwikkeld. De gemeente Rotterdam, wil hiermee gefundeerd beleid ontwikkelen om de schoolloopbanen van leerlingen te verbeteren en daarmee het voortijdig schoolverlaten terug te dringen.

30 School kan bewuster met groepsvorming jongeren omgaan
Peter Gramberg en Kathleen Torrance, Onderwijsraad
Op de meeste scholen neemt de diversiteit van leerlingen en groepen toe. Dit kan tot verrijking leiden, maar scholen geven ook aan dat in de dagelijkse praktijk soms onderlinge spanningen kunnen ontstaan. Gramberg en Torrance (Onderwijsraad) bekijken deze situatie met het advies Sociale vorming en sociale netwerken in het onderwijs op zak.

Rubrieken

11 Mike
kriens

17 T
ips voor de praktijk
DOEN
In elke basisschoolklas bestaan cultuurverschillen: de etnische achtergrond, sociale afkomst of religie van kinderen zijn divers. Leerlingen geven dan ook ieder op hun eigen manier betekenis aan de wereld om hen heen. Hoe doe je tijdens gesprekken in de klas recht aan die verschillen? Marianne Boogaard, Mylne Hanson en Jeroen Vermeulen geven tips en adviezen.

21
De vergeten groep: allochtone ouderen
ZEEPKIST
Lucia Fiori
Lucia Fiori is senior consultant bij CPS, onderwijsontwikkeling en advies en in haar vorige functie beleidsmedewerker inburgering bij Forum met als focus allochtone ouderen.

21 Het primair onderwijs, een vrouwenwereld
DE JONGE ONDERZOEKER
Rosa Eversteijn

22 BOEKENZO
– Beter buiten spelen
– Verbeterplan voor achterstandsscholen
– Effectieve opvoedprogramma’s
– Communiceren met ouders
– Baby in huis
– Analfabetisme
– Werk en taal

26 KORT NIEUWS
– Voldoende slaap is essentieel
– Beroepsgroep interne begeleiders
– Islam in het westen
– Opvangcentrum voor schooluitvallers
– Extra geld jeugdbeleid
– Een witte of zwarte school?
– ‘Investeer in leraar’

28 GAAN
– Schoolvak Nederlands
– Competentiegericht beroepsonderwijs
– Nieuwe wet inburgering
– Video-interactiebegeleiding in kinderopvang
– Motivatie van leraren
– Burgerschapsvorming

36 Grenzen aan de opdracht van de school
3-OVER
Francine Stevens, Gerard Ranzijn en Liselot Reversma aan het woord.