Toon — Jrg. 8 (december 2005) Nr. 10

3 Vooruitzien
REDACTIONEEL
Boudewijn Hogeboom

6 ‘Er is mŽŽr op te voeden’
Jacques Poell
Zit de leerkracht van nu niet opgescheept met een onevenredig grote opvoedkundige taken, omdat ouders het laten afweten? Onstenk, lector Ge•ntegreerd Pedagogisch Handelen schudt nadrukkelijk van nee: “Die taak was er altijd al. Voor zowel ouders als voor de school is de pedagogische taak er in de laatste decennia wel steeds groter op geworden. Er is meer op te voeden.”

8 Hoe verder na vijf jaar onderwijskansen?
Elleke Poortvliet
Het onderwijskansenbeleid bestaat vijf jaar. Een goede reden om terug te kijken Žn vooruit te blikken. Veel schooldirecteuren zijn positief: “We zien duidelijk dat het niveau van de leerlingen omhoog gaat.” Maar er is niet alleen hallelujageroep. “Een goede werkwijze wordt stopgezet. Dat is toch onbegrijpelijk?”

12 Leerlingen laten praten en schrijven in de rekenwiskundeles
Dolly van Eerde
De contexten in rekenwiskunde-opdrachten zijn niet altijd duidelijk, zeker niet voor taalzwakke leerlingen. Leerlingen vragen niet zo snel om uitleg en daardoor onderschatten leraren dit taalprobleem. Een leerling die een tekst niet begrijpt zal eerder proberen zelf tot een oplossing te komen. Zogenaamde Wisbaaklessen kunnen voor een oplossing zorgen.

14 Vier jaar ‘keihard werken’ voor keurmerk Kansschool
Caroline Broeijer
“Ik zie geen problemen naar uitdagingen”, zegt Annette Pool. Ze is directeur van de meester Sieberingschool in het Drentse Nieuw Balinge. Het is de eerste school in Nederland die het kenmerk Kansschool heeft ontvangen. Wat moet je als team doen om dit keurmerk te veroveren. De directeur verteld met trots haar verhaal.

24 Vriendschapsscholen werken aan integratie
Karin van Breugel
Rotterdam lanceerde onlangs het project Vriendschapsscholen. De opzet is eenvoudige scholen met een verschillend profiel sluiten vriendschap met elkaar. De leerlingen gaan vervolgens samen dingen doen. Dankzij dit project komen leerlingen op een spontane en natuurlijke manier in contact met andere culturen en met kinderen die in een heel andere omgeving opgroeien.

30 Dubbelslag! voor voortgezet onderwijs
Loes de Vries
Woordenschat is een cruciale factor in het onderwijs. Dat weten Verhallen en Van der Nulft (Met woorden in de weer) als geen ander. Hun woordenschataanpak wordt vooral ge•mplementeerd in het basisonderwijs, maar met Dubbelslag! komt daar verandering in. Met APS is de training Dubbelslag! ontwikkeld voor vmbo- en later ook voor havo/vwo docenten.

Rubrieken

11
Karin
kriens

17
Tips voor de praktijk
DOEN
Taalontwikkeling van jonge kinderen vindt binnen een concrete context plaats. Taal staat niet los van wat zich in de speelzaal of de kleutergroep afspeelt. De context n het taalaanbod van de leidster en leerkracht bepalen voor een belangrijk deel de taalverwerving. De materialen voor de taalontwikkeling moeten daarom aansluiten op het taalaanbod en vice versa. Deze benadering is een van de belangrijkste uitgangspunten van het project ‘De doorlopende lijn’ in Velsen.

21 AmŽlie
ZEEPKIST
Saskia de Vries
Saskia de Vries is mediadirecteur van Clubvan100.nl, RVU educatieve omroep.

21 Somalische afkomst, Nederlandse toekomst
DE JONGE ONDERZOEKER
Rosa Eversteijn

22 BOEKENZO
– De wereld rond
– Afscheid nemen van asielzoekerskinderen
– Allochtone jongeren
– Nederlands in de onderbouw
– Schooloudercontactpersoon
– Taal en ict
– Kinderwoordenboek

26
KORT NIEUWS
– Vmbo-uitval in Gelderland
– Parti‘le leerplicht bijzondere groepen
– Misverstand over meertalige kleuters
– Goede leraren
– Tevredenheid over leerwerktrajecten
– Nieuw project: voorleesvogel
– Oproep tot verdraagzaamheid

28
GAAN
– Studiebezoek aan Turkije
– Studie- en beroepskeuzebeurs
– Sociale ongelijkheid in onderwijs
– Juniorendag toegepaste taalwetenschap
– Trends in taal
– Beroemd worden
– Moderne slavernij

36 Wat heeft u nodig?
3-OVER
Ton Biesta, Hugo de Vries en Hann Timmermans
Wat heeft u in het nieuwe jaar nodig om kinderen en jongeren in achterstandssituaties zo groot mogelijke kansen te geven?