Toon — Jrg. 7 (oktober 2004) Nr. 8

3 Segregatie en kwaliteit
REDACTIONEEL
Boudewijn Hogeboom


6 ‘Jullie krijgen voor elkaar wat ons niet lukt’
Loes deVries
Basisschool De Walpoort in Boxtel profiteert enorm van de contactouders in de wijk. Ze vormen de schakel tussen de wijkbewoners en de peuterspeelzaal, de basisschool, het wijkcentrum en andere maatschappelijke instellingen. De groep kreeg voor hun inspanningen een prijs en prinses Maxima kwam persoonlijk polshoogte nemen.

8 Paul Vedder over onderwijssegregatie, kleur en geld
Elleke Poortvliet
Hoe ontstaan zwarte en witte scholen? Is het te voorkomen? Paul Vedder reageert op het politiek gekrakeel over de witte vlucht, de integratie van a1lochtonen en de kwaliteit van het onderwijs. “Onderwijssegregatie gaat niet over etniciteit, maar over sociaal-economische verschillen.”

12 Onderzoek: wat kenmerkt de effectieve school?
Rosa Eversteijn
Waarom is de ene school beter dan de andere school? Wat kunnen scholen doen om beter te worden? De Universiteit Antwerpen heeft 95 Vlaamse scholen onderzocht en publiceerde opmerkelijke resultaten. De verschillen tussen de scholen onderling lopen op tot niet minder dan vier leerjaren.

14 Deugen de nieuwe taalmethodes voor tweetalige leerlingen?
JosŽe Coenen
Bacchini, Van Dam en Verhallen schreven in TooN over hun visie op taalmethodes voor tweetalige leerlingen. Ook Van de Guchte onderbouwde haar mening hierover in TooN. JosŽe Coenen, opleider ‘Nederlands als tweede taal’ en (mede)auteur van verschillende leermiddelen mengt zich in deze TooN in de discussie.

17 Tips voor de praktijk

DOEN
Vanaf nu iedere maand in TooN praktische tips die direct te gebruiken lijn. De pagina’s van DOEN zitten in het midden van het blad zodat ze gemakkelijk te kopieren en/of te bewaren zijn. Deze eerste keer staat DOEN in het teken van straatcultuur. Een van de moeilijkste opgaven voor leraren en anderen in het onderwijs is het corrigeren van jongeren in de straatcultuur. Ze reageren anders dan we in de schoolcultuur, of breder: de ‘burgerlijke’ cultuur, verwachten. Auteur Hans Kaldenbach werkte het thema op een praktische manier uit en besluit uiteraard met Tien Tips bij lastige situaties in de straatcultuur.

22 ‘Ik ben onze huidige taalmethode verschrikkelijk zat’
SERIE: De plattelandsschool (3)
Reiny de Feiter
In het derde deel van de serie over de plattelandsschool komt directeur Jent Hadderingh aan het woord. Jaren van structuur zoeken, zo kijkt hij terug op de afgelopen twee jaar. Nu gaat hij met zijn team de diepte in. “Nu gaat het interessant worden.” Taal wordt de speerpunt.

26 Vraag het de ouders!

Linde Sontag
“Je krijgt een brief als de klas naar het bos gaat en de juf hulp nodig heeft, maar nooit vraagt de school wat ik nodig heb. Dat werkt niet”, klaagde een ouder. De Brede Wijkschool (BWS) in Tilburg wil wl de mening van ouders weten en heeft hen gevraagd wat hun wensen en behoeften zijn.

Rubrieken


11
Waren we na•ef?

kriens

21 Alle ouders bij de les
ZEEPKIST
Anne-Mieke Penders (projectleider VVE, Den Haag)

21 Taalbeleid: Kloof tussen theorie en praktijk
de jonge onderzoeker
Rosa Eversteijn

24
BOEKENZO
– Vreemdelingenspel
– Diversiteit in kinderopvang en onderwijs
– Taalrijke leeromgeving
– Sport voor sociale vorming
– Taalkijkwijzer in VVE
– Pedagogiek en traditie
– Leerlingenzorg
– Outreachende hulpverlening

28 KORT NIEUWS
– Afspraken over spreiding
– Tienermeisjes en lezen
– Taal voor peuters
– Samenwerken met bibliotheken
– Jongeren op het rechte pad
– Ombudsman voor het onderwijs
– Netwerken op de golfbaan

30
GAAN
– Nationale onderwijsweek
– School en ouders
– Werken en leren
– Aanpak schooluitval en werkloosheid
– Vijf jaar klachten en Project Preventie Seksuele Intimidatie (PPSI-conferentie op 14 oktober De Eenhoorn in Amersfoort)
– Wetenweek
– Mentorprojecten
– Anderstalige kleuters

32
WATERdicht (zie onderaan)

36 Adaptief onderwijs: onmogelijk?
3-OVER
Luc Stevens, Hulda de Ru en Wim van de Grift aan het woord.— Deze maand in WATERdicht:

Een kikker zwemt in het water
Hij gaat naar zijn huis
Hij gaat in zijn huis lekker slapen
Kan een kikker gapen?


— Sizan, 11 jaar, Irak.

Kikker zwemt onder water
Kikker legt baby’s onder water
De baby’s worden groter
Kikker komt uit het water

— Habib, 12 jaar, Afghanistan.