Toon — Jrg. 7 (november 2004) Nr. 9

3 ‘It takes a village to raise a child’
REDACTIONEEL
Boudewijn Hogeboom

6 Brede school Zeeburg is sterk en volop in ontwikkeling
Susanne Dijkstra
Sinds 2000 staat de brede school eenmaal in het onderwijs- en jeugdbeleid van stadsdeel Zeeburg. Maar afgelopen schooljaar constateerde het stadsdeel dat de scholen en buurinstellingen te veel binnen hun eigen grenzen werken. Aanleiding om de kwaliteit van huidige brede school activiteiten en de organisatie tussentijds te laten evalueren.

8 ‘De brede school is meer dan een extraatje’
Loes de Vries
Het thema ‘levensecht leren in de brede school’ dient een dubbel doel: de kwaliteit van het werken in de brede school verder verbeteren, maar ook de politiek en de beleidsmakers duidelijk maken dar een forse(re) investering in de kwaliteit noodzakelijk is.

12 ‘Leren moet levensecht zijn, anders boeit het niet!’
Marja Valkesteijn
“Wij kiezen voor activiteiten waarin leerlingen een actieve rol hebben Žn de bij voorkeur onder en na schooltijd uitgevoerd worden”, vertelt directielid De Feijter van een kleurrijke vmbo-school in Amsterdam. De school geeft het levensecht leren onder meer gestalte door bijvoorbeeld kunstenaars in de school te halen.

14 Veilig leren lezen met zon, maan, ster en raket
Frater Caesarius
In ver weg de meeste scholen in Nederland en Vlaanderen wordt voor het beginnende leesonderwijs de methode Veilig leren lezen gebruikt. Bij het verschijnen van de vierde en nieuwste versie wordt vaak de vraag gesteld, hoe deze versie zich onderscheidt van voorgaande versies. Alleen de belangrijkste punten passeren hier de revue.

17 Tips voor de praktijk
DOEN
Deze maand in DOEN, Tips voor de praktijk: Kwaliteitscriteria voor brede scholen. Vaak wordt gezegd dat dŽ brede school niet bestaat. Maar met dat antwoord kunnen scholen, instellingen en gemeenten niet veel. Oberon en OOG onderwijsondersteuning hebben daarom een lijst met kwaliteitscriteria voor brede scholen ontwikkeld. Deze stuurt bij het ontwikkelen van het werken in een brede school.

22 ‘Bewust inzetten op een doorgaande lijn’
Gerard van de Burgwal
De Nijmeegse Open Wijkschool is een variant van de brede school waarbij in een wijkvoorziening onderwijs, welzijn en zorgfuncties worden ge•ntegreerd. Situaties op school, in het gezin en in de vrije tijd worden zo met elkaar verbonden. In dit artikel meer over de werkwijze van het Centrum voor de Kunsten.

26 ‘VVE is niet zomaar even een activiteit
TERUG NAAR DE KUST
Reiny de Fijter
Nog ieder jaar worden nieuwe projecten gestart in de hoop dat deze het begin zullen zijn van structurele verbeteringen voor een specifieke groep of individuen. Zo was het ook vijf jaar geleden. In 1999 in TooN een Dossier VVE en met daarin de praktijk in Barneveld.

RUBRIEKEN

11 Echte warmte
kriens

21 Wie ziet het verband?
ZEEPKIST
Robert van der Vlerk, Adjunct directeur bij Stichting Jeugdwerk

21 Spreekwoorden: meer integreren in algemeen onderwijs?
de jonge onderzoeker
Rosa Eversteijn

24 boekenzo
– Bronnenboek sociale competentie
– Educatie aan jonge kinderen
– NT2 voor hoogopgeleiden
– Logopedische stoornissen
– Handboek faalangsttraining
– Hindostaanse meisjes
– Spreekwoorden en gezegden
– Nieuwe handreiking C&SCO

28 KORT NIEUWS
– Scholieren begrijpen studieboeken niet
– Oranje Fonds subsidieert
– Hoe denkt Nederland over onderwijs?
– Internet populair onder jonge allochtonen
– VVE in de toekomst
– Geen betere taalprestaties kleine groepen
– Ouderparticipatie is lastig
– Activiteiten transferpunt voortgezet
– Rectificatie

30
GAAN
– Anders leren
– Gezonde opvoeding
– Rechten van het kind
– Taalgericht vakonderwijs
– Het kind als spiegel
– Zin in leren
– Schoolmaatschappelijk werk

32
WATERdicht (zie onderaan)

36 Samenwerken in de brede school
3-OVER
Joop Vinck, Liselot Reversma en Frans Suykerbuyk aan het woord.

— Deze maand in WATERdicht:

De vis kan onder water
Heel diep
Zijn kleur is grijs
Zonder water is hij dood

— Elmin, 11 jaar, vml. Joegoslavi‘.

Een eend onder water
Het water is koud vandaag
Een eend met een boot
Met gouden kleuren

— Osman, 11 jaar, Irak.