Toon — Jrg. 7 (maart 2004) Nr. 3

3 In de steek gelaten?
REDACTIONEEL
Boudewijn Hogeboom

6 Ex-nieuwkomers gaan de wereld rond
Als nieuwkomers na een jaar opvangklas in het reguliere basisonderwijs komen, hebben ze in de hoogste groepen vaak moeite met begrijpend lezen en wereldori‘ntatie. ‘Rondje Wereld’ springt daarop in. Met deze nieuwe methode oefenen kinderen begrijpend lezen en woordenschat in een ‘wereldori‘ntatiecontext’.

8 Terneuzen werkt voortvarend aan onderwijs- en jeugdbeleid
In Terneuzen zijn alle problemen van de grote stad aanwezig, alleen de schaal is anders. De gemeente bedenkt telkens creatieve oplossingen en kiest voor een integrale aanpak van het onderwijs- en jeugdbeleid. “We zijn op de goede weg”, zeggen onderwijswethouder Liefting en beleidsmedewerker Becht bescheiden.

11 Oorlog! Oorlog! Oorlog!

POEZIE REVUE


12 Voldoende voor taal verwerving? (1)

Wanneer is een taalmethode geschikt voor tweetalige kinderen? Die vraag beantwoordt Carry van de Guchte, auteur van de methode ‘Zin In Taal’. Ze reageert daarmee op eerdere artikelen over taalmethodes in TooN : “Er zijn verschillende kenmerken die een aanpak geschikt maken”.

15 De driehoek school – ouders – kind

DE JONGE ONDERZOEKER


16 Allochtone schoolcontactpersonen in Nijmegen
“We hebben een vertrouwelijke band met ouders en leerlingen opgebouwd”, zegt Sema Daymaz. Ze is een van de schoolcontactpersonen in Nijmegen. In het SAVO plus project dat Daymaz opzette, probeert ze op vier Nijmeegse vo-scholen onder andere het voortijdig schoolverlaten van allochtone jongeren te voorkomen.

19 Achterstanden zijn kleurenblind
KRIENS

20 ‘Dramatisch en bizar’
Harry Jansep maakt duidelijk wat de effecten van de bezuinigingen op het onderwijsachterstandenbudget zijn voor de gemeente Eindhoven. De banen van ongeveer 120 medewerkers vervallen, constateert hij. En nuttige voorzieningen voor kinderen die het juist zo nodig hebben, worden wegbezuinigd.

22
BOEKENZO
– Zelfportret Molukkers
– Zoekboek multiculturele samenleving
– Loopbaan van vluchtelingen
– Jeugdzorg en basisonderwijs
– Praten rondom prentenboeken
– Klank van de dag
– Partners gezocht

24 Inburgering is een educatieve opdracht
Terug naar de kust
Vijf jaar geleden bracht de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) een rapport over integratie uit. Pas geleden verscheen er ook eentje: over inburgering. De raad adviseert onder meer dat inburgeringscursussen gedifferentieerder moeten. “Een migrant uit een Westers land heeft een andere inburgering nodig dan een Noord-Afrikaan.”

26 Naar nieuwe rollen binnen de brede school
Gemeente, scholen en welzijnsinstellingen hebben verschillende verwachtingen van elkaar als het gaat om de brede school. Dat is helemaal zo nu het toekomstig onderwijsachterstandenbeleid er anders uit gaat zien. Wilbert Seuren schetst de nieuwe rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken instellingen.

28 KORT NIEUWS
– Aantrekkelijk beroepsonderwijs
– Allochtone ouders
– Lijn in het jeugdbeleid
– Monitor Weer Samen Naar School
– Gedragscode voor goed bestuur
– GOA nader beschouwd

30 GAAN
– Sociaal-emotionele ontwikkeling
– Faalangst in het onderwijs
– Cultuureducatie in de bve
– Piramide-manifestatie
– Suriname en Nederland
– Vertrouwenspersonen en ouders
Leer-kracht ontwikkelen

32 Sociaal plan voor OALT-leerkrachten
EIGEN TAAL

33 Welvaartskind
ZEEPKIST

36 Autochtone achterstandskinderen
3-OVER