Toon — Jrg. 7 (februari 2004) Nr. 2

3 Verbieden of verbinden
REDACTIONEEL
Boudewijn Hogeboom

6 De schakelbomen in het schakelbos

Binnen het onderwijsachterstandenbeleid is ‘schakelen’ een belangrijke term. Ook in de ‘Hoofdlijnenbrief’ wordt de term gebruikt. Daar gaat het over de schakelfunctie. Maar de verwarring slaat toe als blijkt dat schakelfunctie, schakelklas, voet- en topklassen met een schakelfunctie gelijkluidende termen zijn, die een verschillende maar ook een zelfde inhoud hebben.

8 Onderwijskansen in ‘overig Nederland’
Er is een vierde ronde bezig op de scholen met de uitvoering van ontwikkelingsplan. Behoorlijk wat onderwijskansenscholen werken met gemeente en bestuur intensief samen om concrete problemen op te lossen. Als eerste begonnen de 4 grote gemeenten, daarna de 32 (middel)grote gemeenten en toen de plattelandsgemeenten. Dat er ook nog een vierde ronde onderwijskansenscholen van start is gegaan is niet zo bekend.

12 ‘Meneer, ik weet u te wonen…’
Nieuwe aanpak geeft agressief gedrag minder kans. Scholen krijgen steeds meer te maken met vormen van agressief gedrag van leerlingen, maar ook van ouders. Leerkrachten, docenten en directies willen een aanpak daarvoor bij de hand hebben. Volgens Stichting STO[M]P hebben scholen baat bij het doorlichten van hun interne organisatie en het hanteren van gedragsregels op school.

16 Stadsdeelgrenzen niet bepalend bij schoolkeuze
Regelmatig is in de pers aandacht besteed aan de segregatie in het Amsterdamse onderwijs. Een van de redenen was het onderzoek ‘Onderwijssegregatie in Amsterdam’. In dit artikel wordt het beeld van Amster dam verkleind tot het beeld van stadsdeel Bos en Lommer. Programmamanager onderwijs Tholen geeft een toelichting.

20 FC De Wereld revisited
Vijf jaar geleden berichtte TooN over ‘FC De Wereld’, een lessenreeks om – vak getraumatiseerde – asielzoekerskinderen sociaal-emotioneel weerbaarder te maken. Onlangs verscheen een praktijkgids voor de uitvoering van dit programma, gebaseerd op de ervaringen uit een implementatieproject in Rotterdam: ‘Dag FC De Wereld’.

24 Minister koopt bedenktijd maar geen argumenten
Beleid om onderwijsachterstanden te voorkomen en te bestrijden bestaat meer dan een kwart eeuw. Het heeft nogal wat wijzigingen gekend. Minister van der Hoeven meldde afgelopen najaar dat zij dit voorjaar haar koers definitief kiest. Ondertussen staat de gemeentelijke regie onder druk en wordt er flink bezuinigd. Waarom eigenlijk?

26 Aandacht voor taal
De Nederlandse taal van achterstandleerlingen stond volop in de politieke belangstelling. Er zouden onvoldoende resultaten zijn geboekt met de projecten die in de afgelopen jaren zijn uitgezet. Nu het politiek gekrakeel enigszins is geluwd, blijft de vraag waar het taalonderwijs feitelijk behoefte aan heeft en waar de knelpunten zitten.

33 Congres Onderwijs en veiligheid – oktober 2004
Vooraankondiging en kortingsbon.

Rubrieken
11 P
o‘zie-revue
15 ZEEPKIST
19 KRIENS
22 BOEKENZO
28 KORT NIEUWS
30 GAAN
32 EIGEN TAAL
36 3-OVER