Toon — Jrg. 7 (april 2004) Nr. 4

3 Wetenschap of geloof
REDACTIONEEL
Boudewijn Hogeboom

6 ‘Geen theezakjesliteratuur voor vmbo-leerlingen’
Loes de Vries
Jongeren in het vmbo zijn snel afgeleid, momentaan, direct en doenerig ingesteld. Dat stelt eisen aan de didactische aanpak en de werkvormen die docenten gebruiken in het literatuuronderwijs, zegt bijzonder hoogleraar leesgedrag Dick Schramm. Toch is hij niet pessimistisch over lezen in het v mbo.

8 Hoe geef je goed taalonderwijs?

Rosa Eversteijn
Joke van Raalte is leerkracht op de Prinses Irene school in Den Haag. In haar groep 1 zitten vooral allochtone kinderen met een taalachterstand. Hoe zorgt zij ervoor dat de leerlingen voortdurend bezig zijn met taal, zodat ze hun achterstand inhalen? Improvisatie, discipline en een goede voorbereiding blijken belangrijk.

12 Voldoende voor taalverwerving? (2)

Carry van de Guchte
Schriftelijke woordenschatoefeningen kunnen wel degelijk een rol spelen in het taalverwervingsproces. Hoe precies legt Carry van de Guchte uit. Ze vervolgt daarmee haar verhaal van vorige maand, waarin ze inging op de vraag: welke kenmerken maken een taalmethode geschikt voor tweetalige kinderen?

16 Nieuwe serie!: De plattelandsschool
Reiny de Feiter
Lange tijd was er vooral aandacht voor allochtone achterstandsleerlingen. TooN wil scholen met veel ‘1.25-kinderen’ meer in de belangstelling zetten. Deze maand begint daarom een artikelenserie over de Burgemeester S.J. van Royenschool in Schoonoord (Drenthe). Wat betekent het plattelandsschool te zijn? Een eerste kennismaking.

20 Hoe leer je begrijpen wat je leest
JosŽ van Welij
Ingrid van Selm, leerkracht en pas afgestudeerd onderwijskundige, onderzocht of belangrijke theorie‘n over begrijpend lezen terugkomen in de methodes van dit moment. Ook vertelt ze hoe zijzelf het begrijpend lezen in de klas aanpakt. “Ik laat kinderen meedenken over leesstrategie‘n die ze kunnen toepassen als ze het niet meer snappen”.

24 Kinderen gedijen goed bij ‘De Leessleutel’
Jacqueline Visser
De nieuwe versie van De Leessleutel, een methode voor aanvankelijk lezen en taal, is gebaseerd op de principes van interactief taalonderwijs. Jacqueline Visser (KPC Groep) / gaat na in hoeverre deze methode dat vormgeeft. En ze deed onderzoek naar de vraag: hoe ervaren leerkrachten en leerlingen deze aanpak?

26 Look who’s tolking
Jacques Poell
Nederlandstalige onderzoekers kunnen niet nagaan hoe correct een Arabischtalige peuter brabbelt. Is er een taalachterstand of een taalstoornis? Een tolk die kennis heeft van tests kan helpen. Daarom ontwikkelt het Effatha Guyot Audiologisch Centrum Den Haag een cursus voor tolken die het testen van anderstalige kinderen betrouwbaarder moet maken.

Rubrieken

11 P
o‘zie-revue
(zie onderaan)

15 de jonge onderzoeker
Corina Phulbplaplung-Thijs
Ict, NT2 en TPR (Total Physical Respons): de ideale combinatie?

19 KRIENS

Jantine Kriens (landelijk projectleider onderwijsachterstanden)
Schoolleiders in het centrum

22 BOEKENZO
– Poppen zoals wij
– Chinese ama’s
– Racisme in Nerderland
– Praatjes maken
– Gesprekken met moslimmeiden
– Taalstimulering
– Taalkaart en kopklas
– Effectieve preventieve programma’s

28 KORT NIEUWS
– Marokkaanse meisje
– Ouders en de Cito-score
– Jongeren over zwarte scholen
– Culturele belangstelling van kinderen
– Multimediale prentenboeken
– Studenten begeleiden scholieren
– Bonus bij weinig uitvallers

30 GAAN!
– Leerbedrijf van het jaar
– Vertrouwenspersonen in de bve
– NT2 voor moeilijklerenden
– Opleiden in de school
– Medi‘rend leren
– Onderwijsachterstanden in Londen
– Meetbaar welzijnsbeleid

32 EIGEN TAAL
Paul Filipiak (namens het bestuur van VTSN, Vereniging van Tweetalige Scholen in Nederland)
Tweetalig onderwijs

33 ZEEPKIST
‘De jeugd heeft de toekomst’

34 kansrijk onderwijs

35 resultaat aanpakken binnen het goa-beleid
(Gemeentelijk OnderwijsAchterstandenbeleid)
Harrie Kooijman (secretariaat GOA: 033-4534308)
Handleidingen en effectieve instructie

36 3-OVER
‘Srow, habibi en doh!’

— Deze maand in Po‘zie-revue:

Mijn ogen

Mijn ogen, daar heb ik last van
Soms vallen ze zomaar dicht
Als ze dicht vallen zie ik een land
Een land hier ver vandaan
Ik zie grote bruine bergen zoveel, oh zoveel
Ik zie groen, veel groen

Mijn ogen vallen zomaar dicht
Ik zie mensen, zoveel mensen die mij uitzwaaien
Mensen die van mij houden
Het liefst zou ik willen dat ze niet dichtvallen
Want ik mis ze zo

Maar zomaar vallen mijn ogen dicht


— Hilin (2D, Montessori College Oost, Amsterdam)