Toon — Jrg. 6 (september 2003) Nr. 7

3 ‘Meedoen, meer werk, minder regels’
REDACTIONEEL
Boudewijn Hogeboom

6 Straattaal, thrillers en engagement
Bijzonder hoogleraar verwerving en didactiek van het Nederlands als Tweede Taal RenŽ Appel stopt ermee. “Het is mooi geweest”, vindt hij. Maar eerst gaat in september nog de ‘duale Master NT2’ van start. RenŽ Appel ontwikkelde die samen met zijn collega Folkert Kuiken.

8 ‘Kijkt u hiernaast ook eens’
Autochtone ouders kiezen doorgaans niet voor een zwarte school. Zo is het ook in Lochem. Daar delen twee scholen een schoolplein: een witte en een zwarte. Verder delen ze niets, al zouden ze het wel graag willen. Maar wat doe je als ouders anders kiezen?

12 Blijvende aandacht voor Verlengde schooldag in Hengeloos vso
In het schooljaar 1997/1998 is in Hengelo een experimentele Verlengde Schooldag (VSD) voor het voortgezet speciaal onderwijs van start gegaan. De activiteiten hadden als doel de ervaringswereld en de sociale competentie van de leerlingen te vergroten. In Terug naar de Kust richten we opnieuw de schijnwerpers op Hengelo.

16 Kansen met de kopklas
De kopklas is niet nieuw, maar wel in trek: steeds meer gemeenten zien er wel wat in gemotiveerde allochtone kinderen na de basisschool een jaar kopklas aan te bieden. Zo kunnen die leerlingen hun taalachterstand inlopen en een betere start maken in het voortgezet onderwijs. Een kijkje in Delft.

20 Teamonderwijs Op Maat dŽ oplossing voor lerarentekort?
Het lerarentekort was in 2001 een van de redenen voor het ministerie van OCen W om met het Teamonderwijs Op Maat project van start te gaan. Meer verschillende functies in het onderwijs zou het tekort aan leraren op basisscholen op kunnen lossen, was de gedachte. Hoe zijn de ervaringen na twee jaar?

24 Geen woorden, dan daden !
Uit het Pirls-leesonderzoek bleek: kinderen op Nederlandse basisscholen staan internationaal op de tweede plaats als het om begrijpend lezen gaat. Maar niet al het onderzoek wijst in die richting. In Rotterdam bijvoorbeeld, zien de leesresultaten er heel anders uit. Maar Rotterdam laat het er niet bij zitten…

26 SamenRekenen voor peuters en ouders
In het programma SamenRekenen staat het rekenkundig denkvermogen van jonge kinderen centraal. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar het valt reuze mee in de praktijk. Het gaat in ieder geval om meer dan een paar leuke educatieve rekenspelletjes voor peuters.

Rubrieken
11 ZEEPKIST
15 EIGEN TAAL
22 BOEKENZO
28 KORT NIEUWS
30 GAAN
33 NIEUW ! : PO‘zie
36 3-OVER