Toon — Jrg. 6 (oktober 2003) Nr. 8

3 De TooNbeeldprijs
REDACTIONEEL
Boudewijn Hogeboom

6 Taallijn VVE voor peuterspeelzalen
In de bestaande stimuleringsprogramma’s voor jonge kinderen krijgt taal te weinig aandacht. Daarom startten het Expertisecentrum Nederlands en Sardes met de ontwikkeling van Taallijn VVE, gericht op leidsters van peuterspeelzalen. Daarbinnen gaat men de samenwerking aan met de televisie, namelijk de Z@ppelin-programma’s.

8 Woonwagen- en zigeunerkinderen ten onder in achterstandenbeleid
‘De glazen bol is leeg!’ De kwetsbare resultaten die behaald zijn bij het bevorderen van de deelname van woonwagen- en zigeunerkinderen aan het onderwijs dreigen tenietgedaan te worden. Reden daarvoor zijn de voortschrijdende individualisering binnen onze samenleving, de versnippering van de middelen en aandacht voor deze doelgroep binnen het goa-beleid en een ontbrekend overheidsbeleid.

12 Gezamenlijke belangen centraal bij Zeeuwse samenwerking

‘Van verdeel de verantwoordelijkheid naar gedeelde verantwoordelijkheid’, dat is het thema van de tweede Zeeuwse Onderwijskansenconferentie die half oktober gehouden wordt in Renesse. Op basis hiervan en de notitie Schoolomgevingsvisie gingen beleidsmakers en uitvoerders van Kansen aan Zee vooraf met elkaar om de tafel.

16 Loket W laat kinderen ‘informeel leren’
De Eindhovense welzijnsinstelling Loket W verzorgt inmiddels al zo’n tien jaar naschoolse activiteiten in het basisonderwijs. Komende jaren wil Loket W de kwaliteit van haar naschoolse programma verbeteren op een aantal punten. Om deze kwaliteitsimpuls te realiseren gaat Loket W nauw samenwerken met het Expertisecentrum Brede School.

20 Han Entzinger over Publiek en Privaat
Onderwijs ligt op het snijvlak van het publieke en het private terrein. Dat maakt het een interessant fenomeen: de discussie over Artikel 23, de rol van onderwijs in het integratieproces en de overdracht van waarden en normen in een multiculturele samenleving. TooN sprak met hoogleraar Han Entzinger.

24 ‘Zo voorkom je dat ouders cht grote problemen krijgen’
In Amsterdam is de eerste locatie van het ‘Ouder-en-kindcentrum’ geopend, een voorziening voor ouders waarin instellingen samenwerken die problemen bij jonge kinderen voorkomen. Het lijkt een trend te worden dat gemeenten deze instanties structureel op elkaar laten aansluiten. Het doel is gelijk, de uitvoering overal anders.

26 Niets te verbergen – ‘Deze school wordt voorspelbaar’
Zijn islamitische scholen schimmige gesloten burchten in wijken achteraf waar wordt aangezet tot extremisme? Of zijn het gewone Nederlandse basisscholen? Directeur Ton van den Hout: “Onze problemen hangen niet samen met het islamitische karakter van de school, maar met de achterstandssituatie waaruit veel kinderen komen.”

Rubrieken

11 Po‘zie-revue
15 ZEEPKIST
19 KRIENS
22 BOEKENZO
28 KORT NIEUWS
30 GAAN
32 EIGEN TAAL
36 3-OVER