Toon — Jrg. 6 (januari 2003) Nr. 1

2 Normen en waarden
REDACTIONEEL
Boudewijn Hogeboom

6 Cito-toets Leeswoordenschat onder vuur

Reiny de Feiter
De Cito-toets Leeswoordenschat lijkt aan vernieuwing toe. Twee nummers eerder waren de meningen van Stassen (SAC) en Cohen de Lara (SAC en Sardes) en van de Citogroep te lezen. De twee partijen schoven samen aan tafel. Er komt een nieuwe digitale Citotoets Woordenschat.

8 Onderwijskansenproject Oost-Groningen timmert aan de weg
Loes de Vries
Negen gemeenten in Oost-Groningen slaan de handen ineen om iets te verbeteren aan de hardnekkige onderwijsproblematiek in hun regio. Gekozen is voor een schoolspecifieke en een regionale aanpak, waarbij het gedrag en de verwachtingen van de leerkracht centraal staan.

12 Landelijke inventarisatie Brede School
JosŽ van Welij
Het Expertisecentrum Brede School van het NIZW bracht onlangs een landelijke inventarisatie uit van activiteiten die welzijnsorganisaties uitvoeren. De activiteiten in samenwerking met basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn beschreven. Er is gekeken naar de kwaliteit van die activiteiten en de wijze waarop welzijnsorganisaties werken aan het systematisch verbeteren daarvan.

16 Taal in zaakvakken: ‘Het draait toch om goed lesgeven’
Corine Schouten
Iedere docent een taaldocent, is het nieuwe motto op veel gekleurde middelbare scholen in Nederland. Zonder aandacht voor de taal in alle vakken, redden kinderen met een taalachterstand het niet. Maar in Rotterdam blijft het daar niet bij. De hele les moet op zijn kop.

20 Win/Werk-traject: Inburgeren? Werken!
Elleke Poortvliet
“De klassen voor inburgeraars zaten vroeger vol met afwachtende mensen”, zegt JosŽ van Welij, cošrdinator van het Win/Werk-traject in Ede. Dit pilotproject helpt inburgeraars van meet af aan een plek op de arbeidsmarkt te veroveren. Dat betekent: geen lange NT2-trajecten meer, maar hard op zoek naar een passende baan.

24 Opvang jonge kinderen van nieuwkomers in Zwolle succesvol
Nieuwe serie: TERUG NAAR DE KUST
Loes de Vries
I
n januari 1998 schreef TooN: ‘Kinderopvang Ha-Bibi in Zwolle went kinderen aan taal en spelen’. Kinderen van nieuwkomers en vluchtelingen werden professioneel opgevangen terwijl hun ouders taallessen Nderlands volgden om aan hun inburgeringverplichtingen te voldoen. Dat was vijf jaar geleden zo. Hoe is het nu?

26 ‘Nederlandse onderwijscultuur voor allochtonen niet toegankelijk genoeg’
Rosa Eversteijn
Uit onderzoek van het ministerie van onderwijs, blijkt dat het percentage allochtone docenten nog maar op drie procent ligt. Volgens Rubina Boasman van het Sectorbestuur Onderwijsmarkt (SBO) wordt het hoog tijd dat het onderwijs verkleurt. “Lerarenopleidingen en pabo’s moeten veel meer gaan doen om allochtone studenten aan te trekken.”

Rubrieken

11 A-DIPLOMA
19 ZEEPKIST
22 BOEKENZO
28 KORT NIEUWS
30 GAAN
32 EIGEN TAAL
34 GOEDEMORGEN TOEKOMST
36 3-OVER