Toon — Jrg. 6 (februari 2003) Nr. 2

6 De bewustwording van een weerbarstig publiek
Botsende culturen los je op school niet zomaar op, maar meer begrip kweken kan wel. Dat is althans wat veel theatergroepen beogen die voorstellingen maken voor multiculturele scholen in het voortgezet onderwijs. TooN besloot eens te kijken of het werkt.

8 ‘Iedereen gaat gewoon met elkaar om’
Directie, docenten n leerlingen van het Comenius Lyceum in Amsterdam zijn de negatieve mediaberichten over problemen met allochtone jongeren spuugzat. Allochtone leerlingen van deze school bewijzen het tegendeel: het gaat goed met ze. Het andere verhaal van een kleurrijke school.

12 ‘Voel je thuis op school’
Het Etty Hillesum Lyceum in Deventer heeft sinds anderhalf jaar de brede school ingevoerd in de vorm van het Schoolhuis. Dit is een project op school dat zich richt op jongeren die jeugdzorg nodig hebben. “Het is de bedoeling dat leerlingen zich thuis voelen op school.”

16 De praktijk van de islamitische school
Niets te verbergen (deel 1 van een nieuwe serie)
De belangstelling voor islamitische basisscholen laaide vorig jaar nog eens extra op door het BVD-rapport waarin ‘zorgen’ werden geuit over het mogelijk aanzetten tot fundamentalisme op deze scholen. Een redacteur en een fotograaf bezochten een week lang de islamitische basisschool Yunus Emre in de Haagse Schilderswijk. Ook in de godsdiensles waren zij welkom. Deel ŽŽn in een serie van vijf kennismakingen met de praktijk van de islamitische school.

20 Wie spreekt welke taal in de peuterspeelzaal?
Tijdens een onderzoeksstage waarbij meerdere peuterspeelzalen werden bezocht, werd in kaart gebracht vanuit welke visie de leidsters bepaalde taalstrategie‘n hanteerden. Deze observaties, in combinatie met reeds bestaande theorie‘n over taalstimulering, leidden tot het idee dat effectieve taalstimulering weinig te maken heeft met wie welke taal spreekt.

24 De Canadese methode: deel 2
De onderwijsinspectie controleert wat scholen doen in Nederland. Van de resultaten die de inspectie weergeeft in het regulier schooltoezicht, gaan maar weinig aspecten over de opbrengsten. Op de scholen in Ontario (Canada) wordt anders vanuit een andere visie met dit soort zaken omgegaan.

Rubrieken
11 A-DIPLOMA
15 ZEEPKIST
22 BOEKENZO
26 ingezonden brieven
28 KORT NIEUWS
30 GAAN
32 EIGEN TAAL
33 GOEDEMORGEN TOEKOMST
36 3-OVER