Toon — Jrg. 5 (oktober 2002) Nr. 8

6 De Kunst van het leren
Op veel basisscholen wordt een serieuze invulling gegeven aan kunstonderwijs. Maar in Venlo wil men met De Kunstwinkel een stapje verder gaan. “Wij willen met het kunstonderwijs bijdragen aan de sociaal-emotionele vorming en taalontwikkeling van de leerlingen”.

8 Kansen aan Zee
Zeeland is een van de vier provincies die extra budget krijgen voor de aanpak van onderwijskansen in het primair en voortgezet onderwijs. Met de Zeeuwse aanpak is het de bedoeling de schotten tussen onderwijs en jeugdzorg af te breken.

12 Permanente scholen voor asielzoekerskinderen?
Het opheffen van een asielzoekerscentrum heeft vaak tot gevolg dat de school voor asielzoekerskinderen moet sluiten. Vervolgens start soms in een naburige gemeente een nieuwe school. Energie en geld moeten opnieuw ge•nvesteerd worden. Een absurde situatie?

16 Sociale competentie: geen vak apart?
Scholen stomen kinderen klaar voor de samenleving. Daarnaast hebben ze ook een pedagogische taak gekregen. Dit moet gebeu ren onder de noemer ‘sociale competentie’. Hoogleraar Geert ten Dam over ‘sociale competentie’ in het onderwijsbeleid en de onder wijspraktijk.

20 De VVE-bus on tour
De gele schoolbus boordevol informatie over vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) rijdt door heel Nederland. Het vehikel moet moeilijk bereikbare ouders in gemeenten op de hoogte brengen van de mogelijkheden van dit onderwijs. Een kijkje bij dit project van FORUM.

24 Trias 4: leesstrategie‘n in de moedertaal
Deel 4 van de Onderwijs-Allochtone-Levende-Talen (OALT)-methode Trias is in gebruik genomen. Leerlingen in groep 4 leren er leesstrategie‘n voor begrijpend lezen in de moedertaal mee, waardoor ze ook moeilijke Nederlandse teksten beter te lijf kunnen gaan. Docenten en leerlingen zijn enthousiast.

26 Van achterstand naar voorrang
Er gaan veel middelen naar achterstandscholen, maar dat zorgt niet altijd voor betere prestaties van de leerlingen. In Gouda wordt met de idee‘n van Fullan aanzienlijk vooruitgang geboekt. Wat is de sleutel tot succes?

Rubrieken
11 A-DIPLOMA
15 GOEDEMORGEN TOEKOMST
19 ZEEPKIST
22 BOEKENZO
28 KORT NIEUWS
30 GAAN
32 EIGEN TAAL
36 3-OVER