Toon — Jrg. 5 (december 2002) Nr. 10

3 De pot … en de ketel … zwart zien of blinken
REDACTIONEEL
Boudewijn Hogeboom

6 Wat is er mooier dan een verhaal?
Elleke Poortvliet
De Heldenkast stimuleert taalgebruik van asielzoekersleerlingen. De Heldenkast is een project van het Kunstgebouw (Stichting Kunst en Cultuur Zuid-Holland), bedoeld voor scholen met asielzoekersleerlingen. Het Moza•ek probeerde vorig schooljaar De Heldenkast uit in een proefproject en werkt er nu ?officieel? mee.

8 Frysl‰n: ?Alleen vergaderen is dus niet voldoende?
Loes de Vries
In het kader van de Onderwijskansenaanpak Plattelandsgebieden krijgt ook Friesland extra middelen. In de schoolontwikkelingsplannen staan consolidatie en implementatie centraal. Omdat de begeleiding in het project heel intensief is, zijn de verwachtingen hooggespannen.

12 Hokjesgeest en vakkendenken staan goed taalonderwijs in de weg
Albert Cox
De stap naar het voortgezet onderwijs vormt voor veel leerlingen een breuk in hun schoolcarrire. Van een doorlopende leerlijn is meestal geen sprake. De verkokering in het voortgezet onderwijs is volgens Hilde Hacquebord het belangrijkste obstakel voor een integrale taalaanpak binnen de scholen.

16 Gevolgen afschaffing subsidieregeling: ‘Over vijf jaar geen Arabisch en Turks meer in het VO’
Rosa Eversteijn
Het kabinet heeft het besluit genomen om het oalt-onderwijs voor het basisonderwijs af te schaffen. Nu wordt ook de subsidie Eigen Taal voor het voorgezet onderwijs vanaf 2003 afgeschaft. In praktijk betekent dit dat scholen geen geld hebben voor het Arabisch en Turks.

20 Cito: ?Toetsuitslag is in orde, maar de boodschap is vervelend?
Reiny de Fijter
In TooN november stond een artikel van Stassen en Cohen de Lara Lara die stevige kritiek uitten op de Leeswoordenschattoets. De toets zou de effecten van het woordenschatonderwijs onvoldoende weergeven. De Citogroep reageert hier op: ?De auteurs hebben niet goed begrepen hoe wij te werk gaan.”

24 Be•nvloedt de methode het leren van begrijpend lezen?
Janneke Fuhring
Basisvaardigheden als rekenen en lezen moeten bij kinderen goed ontwikkeld worden. Hetzelfde geldt voor metacognitieve vaardigheden als weten hoe je opdrachten doelgericht kunt aanpakken. Bernadet de Jager, verbonden aan het GION, deed onderzoek naar twee instructiemethoden om leerlingen begrijpend lezen te leren.

26 Zeeuwse kennismaking met Vlaams project ‘Verbondenheid’
Loes de Vries
Het project Verbondenheid wordt door Deboutte (KU Leuven) omschreven als ?een inspirerend en werkbaar kader om te bouwen aan een kansrijke school en schoolomgeving?. Tijdens een workshop werden aanknopingspunten geschetst met de Zeeuwse onderwijskansenaanpak. Deze liggen vooral bij het omgevingsmodel ?Onderwijskansen vanaf het straatniveau?.

Rubrieken


11 A-DIPLOMA
Josje Shepherd (54) besloot twee jaar geleden haar jeugddroom werkelijkheid te maken: het onderwijs. Als zij-instromer ging ze werken op een sbo-school in Amsterdam. Dit schooljaar staat ze voor het eerst als gediplomeerd leerkracht voor de klas. Ze vertelt in A-diploma over haar ervaringen.

15 EIGEN TAAL
Aandacht voor het onderwijs in allochtone levende talen in deze rubriek. Deze maand: oalt voor Afghaanse kinderen in Enschede.

19 ZEEPKIST
?Het afgelopen jaar heb ik me kwaad gemaakt. Kwaad over de onverschilligheid en de onwetendheid van degenen die in dit land beleid maken”, zegt Peter van Bergen, directeur van een multiculturele basisschool in Rotterdam. Hij staat deze maand op de Zeepkist.

22 boekenzo

28 KORT NIEUWS


30 OVERZICHT ARTIKELEN 2001-2002


35 GOEDEMORGEN TOEKOMST
Gedichten, verhalen en tekeningen van leerlingen van de Internationale Schakelklas van het Moza•ek college in Arnhem. Het doel voor deze jongeren is hetzelfde: ze willen, na alles wat ze hebben meegemaakt, in Nederland een toekomst opbouwen.


36 3OVER
De Melkertbanen staan op de tocht, ook die in het onderwijs. Wat vinden de scholen daarvan?