Tondeldoos — Jrg. 14 (maart 2013) Nr. 1

2 Vrienden van VONK Techniek PO
Hanneke te Braake
Tijd voor een nieuw geluid.

4 Denk & Doe Dag van VONK 2012: Techniek op de werkvloer
Thijs Richter
Opening van de Denk & Doe Dag ‘Techniek op de werkvloer’. Maar op welke werkvloer of beter gezegd op welke werkvloer niet. Want techniek is overal. Overal waar mensen wonen, werken, recre‘ren en samen zijn. De werkvloer voor de techniek van het basisschoolkind is dus overal te vinden en ligt letterlijk voor het oprapen. Hiermee opende de voorzitter van VONK Hanneke te Braake, op 30 november 2012 de Vonk Denk & Doe Dag 2012 die werd gehouden bij BS De Wichelroede in Udenhout. Dit keer waren er voor het eerst ook ouders uitgenodigd.
De workshops van die dag:
– Werkwijze op de Wichelroede
– Stichting C3 (scheikunde)
– Maak je eigen sterrenbeeld met toepassing van een solarlampje
– Onderzoek op de basisschool
– Lego Mindstorms en WeDo

9 Gebruik van het Woordenboek Techniek voor het ZMLK
Lex Vlieks
Een methode voor Handvaardigheid en Techniek in het zmlk-onderwijs, met gebruikmaking van het Woordenboek Techniek samengesteld door Lex Vlieks.

12 Winterschool 2013
Monique Beljaars
Wetenschappelijke doorbraken de klas in! Jaarlijks organiseert het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit Nijmegen (WKRU) de Winterschool. De winterschool is een nascholingsdag voor leraren uit het basisonderwijs over wetenschap, wetenschapseducatie en onderzoekend leren. Hier presenteren wetenschappers hun bevindingen, verzorgen onderzoekers en pabo-studenten workshops en doel leraren experimenten.

14 Quickscan wetenschap & techniek: een handige tool voor uw ambities
SCHOOL AAN ZET
Wilt u aan de slag met wetenschap- en techniekonderwijs bij u op school? Of bent u al bezig maar wilt u dit verder versterken? Dan kan de gratis quickscan Wetenschap & Techniek u helpen met het vormgeven van het w&t-onderwijs bij u op school. U kunt de quickscan vinden op de website van School aan Zet.

16 Junior FIRST LEGO League… leuker kunnen we techniek niet maken!
Lennart de Graaf
De structurele inbedding van wetenschap & techniek in het basisonderwijs is, ondanks veel missiewerk van technische enthousiastelingen, op veel scholen nog verre van gerealiseerd. De urgentie is echter groot want zowel bedrijfsleven als de overheid sturen sterk op meer focus op W&T in de klas in verband met het nijpend tekort aan technisch geschoold personeel. Reden voor veel scholen om op zoek te gaan naar leuke en uitdagende W&T projecten. Het dilemma is echter: hoe zorg je voor structuele inbedding zonder dat het succes afhangt van die Žne, toch al erg drukke, maar enthousiaste technische leerkracht.

20 Mad Science
Thijs Richter
Mad Science is ontstaan in Canada: twee jonge broers (Ariel en Ron Shlien) kochten een laser en begonnen met een science-optreden. Toen dat succesvol bleek, lieten ze ook zien dat ze handige zakenlui waren: Mad Science is nu een franchiseketen in ruim 20 landen met meer dan 225 vestigingen, verspreid over de hele wereld. En ŽŽn van die landen is Nederland. Ik bezocht een zomerkamp in Brabant.

23 Verenigingsnieuws
– Coalitie wil op basisschool meer aandacht voor techniek en wetenschap genereren
– Ondersteun ook de huidige leerkrachten in het basisonderwijs!

23 Techniekdidactiek
BOEKBESPREKING
Hanneke te Braak

24 NIEUWS
– Enqute VeDoTech, Vereniging Docenten Techniek
– Leerlingen bedenken oplossingen voor waterbeheer anno 2012 in het nieuwe lesprogramma ‘Droge Voeten’ van de CED-Groep
– Het muZIEum in Nijmegen opent je ogen
– Uitvinderswedstrijd